Slagruta och pendel

(2002-12-10)

Det verkar bli allt mer accepterat att man undersöker eller försöker påverka hälsa, bostad med mera med hjälp av slagruta eller pendel.
Ofta talas det om energier av ett osynligt slag som man kan påverka, inte sällan även per distans. Kan detta belysas från katolskt håll?
Hälsningar Anders

Svar

Det finns ett gammalt talessätt som säger: "Går tron ut genom huvudentrén, kommer vidskepelsen in genom bakdörren". Det tycks träffande karakterisera vår tids utveckling. Det finns ett brett spektrum av olika praktika i detta genre, och grupperingar som använder dessa, ofta mot grov betalning. Vad som är vederhäftigt och vad som är scharlataneri kan inte jag avgöra. Seriös parapsykologi försöker bringa klarhet i dessa fält. I det mån den kan göra sakförfållanden begripliga, accepterar förstås också katolska kyrkan dem. Men erfarenheten manar till försiktighet. Läs vetenskapliga arbeten om temat, då har du de bästa möjligheter till ett korrekt svar som tiden kan erbjuda. Men behåll ditt 'bondförnuft'.

Team fråga prästen!