Vad anser katolska kyrkan om spiritism?

(2002-12-08)

Fråga

Hej,
Vad anser katolska kyrkan om spiritism? är det någon variant av spiritism att be om helgonens förbön? En slags envägskommunikation där man ber om förbön? Finns det något skriftställe som stödjer det här med att be om helgonens förbön?
Hälsningar
Anders

Svar


Spiritism är ett mångtydigt begrepp. I våra dagar gömmer sig allt möjligt scharlataneri under detta namn. Det finns dock en mer allvarlig form från mitten av förra seklet som genom medier försöker få kontakt med avlidna och därigenom få kännedom om 'livet efter detta'. även om principellt en kommunikation mellan andeväsen är möjlig, kan människan inte tvinga andeväsen. Sådana försök bryter mot förtroendet på Guds försyn och är därmed omoraliska. Kyrkan ställer sig därför emot spiritism, men är öppen för utforskandet av parapsykologiska fenomen.

Team fråga prästen!