Spiritism

(2005-10-22)

Fråga

Vad är spiritism? Och hur utspritt är det i världen?
MVH Linn

Svar


Bibeln är mot all spiritism. Men vad är spiritism? Inte all kontakt med andeväsen är spiritism. Om så vore, skulle varje bön till Gud vara spiritism. Spiritism söker påverka och manipulera andar i eget intresse och på så vis ordna skapelsen efter egen vilja. Den riktar sig alltså mot Guds oinskränkta höghet. Där ligger det brottsliga. Bön till Gud, och bön om förbön till Maria, änglarna och helgonen utgår ifrån att de "vet om oss". Vi i vår materiella värld kan endast ha kontakt med någon genom att se och höra, känna, ta i mm.. Andeväsen behöver inte sådana "kommunikationsmedel". De känner vår situation inifrån och för vår talan. Den absolute förbedjaren är Jesus Kristus, Guds son, som känner oss in i det minsta.

Spiritism i den negativa bemärkelsen verkar mer utbredd idag än tidigare. Det hänger nog samman med att man har förlorat kontakten med det högsta andeväsendet: Gud. Ett gammalt talessätt finner sin bekräftelse: När tron går ut huvudvägen, kommer fan in bakvägen.

Team fråga prästen!