Olika frågor om katolska kyrkan

2001-01-18


Fråga

Jag frågade lite en annan gång om dop och medlemskap i församlingen. jag förstår din synpunkt. jag har ytterligare några frågor :

1. Vad betyder de olika "pinnarna" i det ortodoxa korset?
2. Används detta kors av katoliker?
3. Vad betyder bokstavsförkortningar s.l. eller var det s.f. efter prästers namn i kyrkan?
4. Vad är kyrkans inställning till människor som levt ett syndigt liv
    (mer än gemene man) och som vill få absolution?

5. Vad har du för bakgrund?
6. Hur mycket teologi och filosofi studerar en "vanlig" blivande katolsk präst?
7.Vad händer om jag ringer upp en präst i katolska kyrkan och vill samtala utan att jag är medlem?

mvh./Camilla


Svar

Vad betyder de olika "pinnarna" i det ortodoxa korset?

Det ortodoxa korset har tre armar, varav det nedre är lutande och tjänar som fotstöd. Denna lutande arm kan också beteckna Kristi död. Den översta armen är den som texten INRI står på.


Används detta kors av katoliker?

Nej.


Vad betyder bokstavsförkortningar s.i eller var det s.f efter prästers namn i kyrkan?

S.I. = Societas Iesu = Jesu sällskap vilket är Jesuiternas namn.


Vad är kyrkans inställning till människor som levt ett syndigt liv - (mer än gemene man) och som vill få absolution?

Man kan få alla synder förlåtna om man ångrar dem och vill leva ett bättre liv.


Vad har du för bakgrund?

Min farmor var katolik från Frankrike, gifte sig med min farfar som var svensk. Min far döptes katolskt men blev ateist. Jag har hittat hem själv och konverterat.


Hur mycket teologi och filosofi studerar en "vanlig" blivande katolsk präst?

På prästseminariet i Stockholm; 1 propedeutiskt år då man studerar bl.a. latin och grekiska, 2 år filosofi och sedan 3 år teologi i Rom. Efter det ett sista pastoralpraktiskt år i Sverige där studier varvas med praktik i någon församling


Vad händer om jag ringer upp en präst i katolska kyrkan och vill samtala utan att jag är medlem?

Han kommer nog att försöka besvara dina frågor och möta dina andliga behov.

Team fråga prästen!