Ordet var Gud

2001-03-30


Fråga

Käre fader Daniel,

I den kristna bibeln och den katolska står det i början på Johannes evangeliet "Ordet var gud". Medan det i Jehovas vittnens bibel står "Ordet var en gud". Vilka har rätt? Om Jehovas översättning stämmer bättre överens med original skrifterna har de då inte grund för att betvivla treenigheten?

Vilken bibel använder man sig av inom den katolska kyrkan? Om man vill bli aktivt medlem i katolska kyrkan finns det då några introduktionskurser, eller liknande? Måste man gå i genom en del av de sju sakramenten för att bli medlem. Finns det sedan därefter diskussionsgrupper där man studerar bibeln och håller föredrag mm?


Svar

Hej

Som du kanske vet så är Nya Testamentet skrivet på grekiska ursprungligen. Den texten du citerar kommer från NT och närmare bestämt Johannesevangeliet1:1. Där står det följande på grekiska:

En arch hn o logos, kai o logos hn pros tov qeon, kai qeoshn o logos.
En arché en  o logos,  kai   o logos  en pros  ton   theon, kai  theos en o logos.
I  början var   ordet,   och    ordet  var  hos          gud,   och  gud  var   ordet.

På nytestamentlig grekiska används inte stora bokstäver som i de moderna språken. För att avgöra om det skall vara stor bokstav i ordet theos (gud) måste man gå till sammanhanget och fråga sig om det talas om en av de hedniska gudarna eller om den Ende Guden. Det är uppenbart att det talas om Gud. Alltså stor bokstav. Sedan används ibland annan ordföljd än den svenska, alltså att man kastar om subjekt (substantiv - den som utförhandlingen) och predikat (verb - själva handlingen). Här är verbet "var" (vara). Då blir "kai theos en o logos" på svenska "och ordet var Gud".

Det finns alltså ingen grund i texten för att översätta som Jehovas Vittnen gör: "och ordet var en gud". Ordet "en" finns ju inte i originaltexten. Jag vet inte var de kan ha fått det ifrån. Förmodligen är det så att, eftersom de inte tror att Jesus Kristus är Gud, översätter de med "en gud". De manipulerar alltså texten för sina egna syften. De översätter inte texten som det står utan med sin egen tro som förutfattad mall. Det finns många exempel på detta översättningssätt i deras "Den Nya Världens översättning av de Heliga Skrifterna" som de kallar sin bibel. Jag skriver inte Bibel med stort B när jag nämner deras "heliga" bok för den skiljer sig på de mest grundläggandepunkterna från den kristna Bibeln.

Jesus säger något som kan passa in på dem för han är den som fullbordar lagen genom sin undervisning och sitt liv:

I Uppenbarelseboken finns liknande ord. De avslutar inte bara Uppenbarelseboken utan är också avslutningen på hela Nya Testamentet. Därför kan man också referera dem till allt som står i NT. Hela NT är nämligen profetia i vidare mening:

Team fråga prästen!