Pastorer, Andens gåvor & apokryferna


2000-05-23

Fråga:

Hej, Prästen!
1:Jag undrar på skillnaden mellan pastor och präst...finns det någon?
2: Sen undrar jag den katolska synen på pingstkyrkan och Andens gåvor...har ni Andens gåvor.
Jag har hört att alltfler katolska medlemmar och präster börjar bli fyllda av Andens gåvor.
3: Och en fråga till, hur ser ni på apokryferna?
Gud välsigne dig Daniel/Nadja

Svar:

1: Jag undrar på skillnaden mellan pastor och präst...finns det någon?

Det finns olika skillnader:
Pastor betyder herde på latin. Präst kommer av presbyteros på grekiska som betyder äldste, eller gammal, ålderman; en som har uppnått en andlig mognad.
Men det säger ingenting om skillnaden som finns mellan dem som brukar kallas präster och pastorer i Sverige. Visserligen kan jag själv som är präst i Katolska Kyrkan kallas pastor för att jag är också en herde; en herde för min hjord, min församling. Jag har titeln kyrko-herde. Men man brukar inte i Sverige kalla prästerna i Katolska Kyrkan för pastorer. Så brukar man däremot kalla pastorerna i frikyrkorna. Men vad gäller herdeansvaret skiljer sig deras uppgifter inte åt. De skall med förkunnelsen av Guds ord leda sina församlingsbor till "gröna ängar" (ps. 23:2) och så verka i den Gode Herden Jesu Kristi namn för dem.
Det som skiljer deras sätt att var herdar är att de katolska prästerna använder sakramenten mer för att ge "hjorden" den andliga födan. I Katolska Kyrkan finns nämligen sju sakrament. Nattvarden eller mässan är det viktigaste och en katolsk präst firar därför nattvardsmässa varje dag för sina församlingsmedlemmar. Ett annat viktigt sakrament är bikten. Därför är prästen alltid till förfogande för dem som vill bikta sig. Han ger också de sjukas smörjelse till de sjuka och döende.
Man kan också kalla en frikyrkopastor presbyteros- präst i meningen en av de äldste; en som har en andlig mognad och klarsyn, en som har uppnått en mogen andlig ålder. I den meningen är det mycket likhet mellan frikyrkornas pastorer - presbyterer och Katolska Kyrkans. Båda kategorierna ägnar sig nämligen åt själavårdande samtal; andlig rådgivning.
Pastorer i frikyrkorna i prästen i Katolska Kyrkan har alltså lite olika sätt att arbeta pastoralt - som herdar. Det bottnar i sin tur i de olika kyrkotraditionerna.

 

2: Sen undrar jag den katolska synen på pingstkyrkan och Andens gåvor...har ni Andens gåvor. Jag har hört att alltfler katolska medlemmar och präster börjar bli fyllda av Andens gåvor.

Det finns många katoliker som ber som man gör i Pingstkyrkan. De brukar tillhöra bönegrupper som är inspirerade av eller del av den karismatiska förnyelsen i Katolska Kyrkan. I dessa gruppen brukar man t.ex. förbereda sig för att motta den helige Andes utgjutande eller Andens fullhet. När man mottar honom brukar man ofta tala i tungor. Flera av gåvorna som finns beskrivna i 1 Kor 12-13 brukar förekomma i dessa grupper. De små grupperna samlas ofta också för stora gudstjänster. De brukar vara i form av en katolsk mässa med sång i anden, lovsång, förbön, profetior bön om helande, och ibland exorcismer integrerade i mässans olika delar. Men också de flesta av våra katolska helgon hade olika av dessa andliga gåvor. Exempel är helande, exorcism, profetia, kunskap om fördolda ting som t.ex. en annan människas själstillstånd mm.

 

3: Och en fråga till, hur ser ni på apokryferna?

Vad gäller Gamla Testamentets apokryfer som har integrerats i Bibel 2000 så betraktar vi dem som Guds ord lika mycket som de andra böckerna i Bibeln. Orsaken till att de inte har funnits med i många Biblar har varit att judarna uteslöt dem ur sin Bibel för att de kristna använde dessa böcker flitigt för att bevisa att Jesus är Messias. De finns t.ex. verser som syftar på uppståndelsen. Böckerna uteslöts med det officiella skälet att de var skrivna på grekiska och att hebreiska var judarnas heliga språk. Men judarna hade använt en grekisk översättning av Bibeln i ett par hundra år; Septuaginta och detta hade aldrig varit något problemen förrän de kristna började använda denna översättning som sin Bibel. Den innehöll de 7 apokryfiska böckerna. De nytestamentliga författarna tog för det mesta sina citat från den när de citerade Gamla Testamentet när de skrev de olika böckerna i Nya Testamentet.

Team fråga prästen!