2 frågor om påven

(2010-08-17)

Fråga

1. Om påven är romersk katolska kyrkans överhuvud varför är då inte alla påvar helgonförklarade?

2. Jag har hört många präster inom romersk katolska kyrkan som inte gillar det påven säger. Hur kan man få göra det och samtidigt fira mässa och dela ut nattvarden? Blir inte prästerna till slut exkommunicerade?

Mvh Henrik

 

Svar

Hej Henrik !

Jag skall försöka svara på dina frågor på ett tydligt sätt.

1. Att förvalta ett ämbete ger inte någon som helst garanti att man blir helig. Ämbetsbärare är inte skyddad från att falla i synd genom Guds särskilda nåd. Vad Guds nåd garanterar beträffande påveämbetet är, att när en påve i åberopade av sin apostoliska auktoritet (petrusämbetet) och i strävan att bevara den oförfalskade trostradition uttalar sig officiellt i en fråga om lära eller moral, så kommer detta uttalande att vara ofelbart.

Däremot måste det tilläggas, att om en påve skulle avvika från den redan fastrotade trostraditionen så skulle han i princip kunna bli avsatt. Detta har aldrig hänt. Om en påve ger uttryck för sin egen (heretiska) uppfattning i en fråga om lära eller moral, utan att åberopa sin apostoliska auktoritet, är hans uppfattning inte bindande för de troende. Sådant har hänt. Allt detta har ingenting särskilt att göra med frågan om en påves personliga helighet. Flera påvar har varit mycket syndiga och förmodligen har hamnat i helvetet.

2. Påvar uttalar sig på många nivåer. Det är mycket sällan att en påve gör ett officiellt uttalande som är ofelbart. En präst skulle till exempel kunna ogilla Påven Benedictus XVI:S beslut att tillåta alla präster att fira den gamla latinska liturgin. Han måste hålla sig till vad som är bestämt, men kan tycka att beslutet inte är bra – av olika skäl.

Att ha en egen uppfattning i sådana frågar skulle inte kunna leda till exkommunication.

Däremot om en präst skulle offentligt uppträda för att till exempel lära ut att den Saliga Jungfrun Maria var en vanlig syndig människa eller att en kristen man får gifta sig med flera kvinnor, så skulle han kunna exkommuniceras i hoppet att denna disciplinära åtgärd skulle få honom att inse sitt fel.

Team fråga prästen!