Man säger ju att ända sedan Kefas var den förste påven har det sketten överlämning från påve till påve i en följd utan avbrott.

(2010-10-17)

Fråga

Man säger ju att ända sedan Kefas var den förste påven har det skett en överlämning från påve till påve i en följd utan avbrott.Den apostoliska successionsordningen är giltig i den Katolska Kyrkan.

Men ett problem för mig är att vad gäller "överlämning" så förstår jag det som en normal hand påläggning som vi vanligtvis gör inom kyrkan. Nu är det ju så att den förre påven är avliden innan den nya väljs. Hur är detta problem löst i samband med vigningen av den nya påven? Finns det någon kardinal med någon särskild fullmakt eller hur fungerar det? Annars bryts ju rent praktiskt den apostoliska successionsordningen varje gång en påve går hädan.

Pax Dei!

Svar

 

Det finns ingen kardinal med 'speciell fullmakt'. Påven tillträder sitt ämbete med det antagna valet av kardinalkollegiet. Han vigs inte och det sker ingen handpåläggning. Ingen människa kan ge honom fullmakten. Kristus har gjort det en gång för alltid. Kardinalerna utser endast personen.

Team fråga prästen!