Varför är påven är kyrkans högsta ledare än idag?

2010-02-01

Fråga

Hej, Jag undrar varför påven fortfarande är kyrkans högsta ledare än i våra dagar ?
Tack på förhand !

Svar

Att han fortfarande är det idag beror på att det var Jesus själv som gav Petrus uppdraget att vara ledare för apostlarna och att apostlarna och deras efterträdare (biskoparna) förstod det så att Jesus menade att detta ämbete (uppdraget Petrus fick) skulle finnas i alla tider i kyrkan.

Påvarna är alltså Petrus efterträdare som biskopar i Rom där Petrus var den förste biskopen och ledare för de andra biskoparna eftersom Petrus var det.


Här hittar du mera svar:
"http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/f_pave.htm

Team fråga prästen!