Påve - hierarki

Fråga

Hejsan.
.jag gör ett arbete till skolan! och jag skulle bara vilja fråga dig om du vet om man måste vara döpt för att kunna bli påve? och om du vet var biskopar och präster har för arbetsuppgifter?!
Hoppas du svarar!/Ja Du!

Svar

När Jesus Kristus grundlade kyrkan satte han 12 apostlar som styresmän och bland dem Petrus som deras överhuvud. Samma struktur har kyrkan fortfarande.

Biskopar har Kristi uppdrag att styra sina stift, dvs den del av kyrkan de är satta över. Nu är de inte längre enbart 12, utan tusentals biskopar runtom i världen.

Fortfarande är det dock en som är överhuvud: påven som är biskop av Rom och Petrus' efterträdare.

Att både påven och biskopar måste vara döpta säger sig själv. Det finns ingen annan väg in i kyrkan än dopet.

Team fråga prästen!