6 frågor om påven

(2002-11-11)

Fråga

Hej, jag letar efter bakgrundsinformation till ett arbete om den romersk-katolska kyrkan. Jag har lite frågor som jag skulle vara tacksam om jag fick svar på så fort som möjligt.
1. Vem fattade beslutet att Petrus skulle få efterträdare utsedda av katolska kyrkan, eller var detta någon önskan som Jesus uttryckte?
2. Hur kommer det sig att den nuvarande påven Johannes Paulus har tagit detta namn istället för sitt riktiga namn?
3. Kan en påve avsättas om han syndar eller på andra sätt inte lever upp till förhoppningarna, och vilka skulle isåfall vara med och bestämma om detta?
4. Skriver den nuvarande påven sina tal och rundbrev själv?
5. Hur kommer det sig att påvens "tjänstgöringstid" har förlängts mer och mer sedan Petrus tid?
6. Har påven immunitet, och isåfall i vilken utsträckning?
Tack på förhand
MVH Kristofer

Svar


Jag svarar i din nummerordning.

1. Vem fattade beslutet att Petrus skulle få efterträdare utsedda av katolska kyrkan, eller var detta någon önskan som Jesus uttryckte?
Den andra halvan av den första frågan kommer närmare sanningen. Jesus Kristus själv gav uppdrag åt apostlarna och Petrus att "gå ut i hela världen predika evangelium och döpa dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn".

top

2. Hur kommer det sig att den nuvarande påven Johannes Paulus har tagit detta namn istället för sitt riktiga namn?
Påvar - och tidigare även ordensfolk - tar aldrig sitt civila namn som en antydan att de helt ställt sig i Jesu Kristi tjänst och börjat ett nytt liv.
Nuvarande påven valde sitt namn i efterföld av Johannes XXIII, Paul VI och Johannes Paulus I.

top

3.Kan en påve avsättas om han syndar eller på andra sätt inte lever upp till förhoppningarna, och vilka skulle isåfall vara med och bestämma om detta?
Påven har den högsta auktoriteten i kyrkan och kan därför inte avsättas. Här litar kyrkan till den Helige Ande som verkställer Jesu Kristi uppdrag till Petrus och hans efterträdare.

top

4. Skriver den nuvarande påven sina tal och rundbrev själv?
Påven har sina medarbetare, den s.k. kurian. Några utarbetar och formulerar hans tal och rundbrev, men påven själv läser naturligtvis igenom och godkänner texterna innan de publiceras.

top

5.Hur kommer det sig att påvens "tjänstgöringstid" har förlängts mer och mer sedan Petrus tid? Att påvarnas "tjänstgöringstid" skulle ha förlängts med tiden, återstår att visa. Företrädaren till nuvarande påven, Johannes Paulus I, dog efter bara 30 dagar i ämbetet.

top

6.Har påven immunitet, och isåfall i vilken utsträckning?
Immunitet säger att någon person pga sin ställning inte är underkastad (straff-)lagen. Som överhuvud för hela kyrkan är påven under Jesu dom precis som alla andra. Som statsöverhuvud för Vatikanstaten (den lilla markbiten i Rom) är han lagstiftare, inte undersåte, men moraliskt är också han bunden vid de lagar han själv instiftat.

Team fråga prästen!
HEM UPP