Gör Påvens närvaro vid kyrkomöten dessa ofelbara?

(2002-12-8)

Fråga

Hej,
är kyrkomöten där påven deltar eller bekräftar efteråt ofelbara i lärofrågor? Förr sades att det inte fanns frälsning utanför Kyrkan.
Andra Vatikankonciliet är inte lika hård på det? Betydet det att man hade fel tidigare och nu ändrat sig?
Hälsningar
Anders

Svar


Påvens närvaro på ett koncilium gör inte dess beslut automatiskt ofelbara. Varenda gång någon tros- eller moralfråga förkunnas som definitivt bindande för hela kyrkan, måste det klart och tydligt uttryckas.

Att det "inte finns frälsning utanför kyrkan" kan mycket väl sägas också idag, om man inte förstår kyrkan som en avgränsad del av mänskligheten med ett strikt medlemregister. Jesus Kristus, Guds son, är kyrkans grund och den ende förmedlaren / frälsaren av Guds nåd och liv för hela världen och alla tider. Därmed är också kyrkan närvarande för alla människor och alla tider.

En sådan 'dogmautveckling' är ingen förändring av tron, men väl en djupare förståelse. I fortsättnig kommer tron säkert att på det viset 'utvecklas' vidare. Tron lever i historien och måste uttryckas på nytt i varje ny tidsepok för att inte missuppfattas.

Team fråga prästen!