Vad har påven för makt?

(2004-01-14)

Fråga


1,Jag undrar vad påven har för egentlig makt. Kan han ändra om i den katolska kyrkan?
2, Kan påven t.ex. mana till heligt krig som de kan inom Islam?
3, Om påven personligen hade bett dig om något hade du ställt upp på det och finns det något du hade vägrat göra?
Tacksam för svar! Linda

Svar


När Jesus Kristus grundlade kyrkan, utsåg han tolv apostlar och Petrus som deras huvud, gav dem sin fullmakt och uppdraget att gå ut i hela världen och sprida det glada budskapet = evangeliet. Dagens biskopar och påven är apostlarnas och Petrus' efterträdare, har alltså samma fullmakt och uppdrag.

För alla katoliker har således påven det sista ansvaret att vägleda och hålla samman kyrkan. Detta är hans "makt". Att han ofta vänder sig till "alla människor av god vilja" har givit honom ett stort moraliskt inflytande. Politisk "makt" har påven som suverän av Vatikankstaten med egna sändebud och avtal med olika stater. Diplomatiskt har denna "makt" betydelse, maktpolitiskt ingen, som ytterligare en gång bevisades genom att påven - och många andra med honom - inte kunnat förhindra kriget i Irak. Man kan givetvis gå tillbaka i historien, då hade påvarna tidvis rätt stor mak även politiskt - ofta till kyrkans skada.

Sidor av intresse i sammanhanget: www.vatican.va   www.katolskakyrkan.se

Korta svar på dina frågor:
1. Han är satt att leda och ena kyrkan, inte att förändra den väsentligen.
För att i nya tider vara densamma som Jesus Kristus grundlade, måste kyrkan dock ständigt förnyas - såsom vi ständigt bygger om våra vägar för att de skall behålla sin funktion att leda fram trafiken.

top

2. Ett "heligt krig" har ingen plats i katolskt tänkande, möjligen som en yttersta lösning ett försvarskrig.

3. Om det skulle röra tro och moral, skulle jag följa honom. Till annat har han inte fullmakt, alltså bestämmer jag själv.

top
Team fråga prästen!