13 oktober 2004

Påveämbete

Fråga

Vilket ursprung har påveämbetet?

Svar

När Jesus Kristus, Guds människoblivne son, grundlade kyrkan, samlade han apostlar och sände ut dem i hela världen. För att hålla samman denna skara gav han uppdraget åt Petrus att vara en herde för dem. Detta uppdrag har gått vidare genom tiden till dagens påve Johannes Paulus II. Apostlarnas uppgift tas idag till vara av biskoparna.

Team fråga prästen!