Vad är det för skillnad på påvens makt idag och förr?

(2010-04-06)

Fråga

Vad är det för skillnad på påvens makt idag och förr?
Är många kritiska mot påven? Isåfall varför?
Hur stor makt har påven egentligen?
Vad tycker du om att påven har den makt han har?

Svar

Genom 'fraga prasten' fick jag din e-post. Jag är Peter Fresnan, katolsk präst i Stockholm.

Påvens andliga makt är idag densamma som från Jesu tid.

Aposteln Petrus har fått uppdraget av Honom och givit det vidare till de första påvarna. Under medeltiden var påven dock också världslig furste över kyrkostaten. Detta var inte bra för hans andliga uppdrag, men tiden gjorde detta nödvändigt.

Dessbättre är han idag helt fri från dessa världsliga bekymmer.

Team fråga prästen!