Hur vill påven och hans tro påverka individen och samhället?

(2010-04-16)

Fråga

Vi har ett antal frågor vi skulle vilja ha besvarade:

Hur vill påven och hans tro påverka individen och samhället?

Varför vill påven och hans religion påverka samhället?

Vad är målet för påven?

Vilka uttryck kan hans försök till att påverka människor ta? .

Svar

Genom 'fraga prasten' fick jag din e-post. Jag är Peter Fresnan, katolsk präst i Stockholm.

Både påven, alla katolska biskopar, präster och troende vill övertyga varenda människa i hela världen att Jesus Kristus är Guds son och blev människa för att befria världen från ondskans välde.

Denna uppgift är givetvis en målsättning som knappast kommer att uppfyllas. Vi skall sträva efter den.

Jesus Kristus är Gud och Skaparen. Världen är Hans, enligt kristen syn.

Se ovan. Alla uttryck som främjar målet och som människorna förstår.

Team fråga prästen!