Varför väljer man påve på det sätt som man gör?

(2010-05-22)

Fråga

Varför väljer man påve på det sätt som man gör?

Kommer folket att någon gång få vara med och bestämma?.

Svar

 

Jesus Kristus, Guds son, har givit uppdrag/fullmakt åt apostlarna och deras efterträdare/biskoparna.

Nårgra av dem /kardinalerna väljer påven.

Team fråga prästen!