Påven

2001-01-05


Fråga

Hej prästen!

Jag är nyfiken på Påven och sånt som rör honom, därför har jag en del frågor som jag hoppas du kan besvara!

1. Hur väljer man Påve.
2. Om man en gång valts till Påve, är man då det tills man dör eller kan man bli avsatt etc.
3. Vad har Påven för särskilda förmåner då han blir Påve?
4. Vad har Påven för antaganden och plikter som Påve?
5. Finns det kriterier man måste uppfylla för att bli Påve , jag antar det, om ja, vilka krav?

Hoppas du har tid och ork att svara på mina frågor!

Vänliga Hälsningar på förhand

Ingmar


Svar

Hej
Jag har bett fader Luis Bernaldo hjälpa mig fråga 3-5.


Hur väljer man Påve.

Svar på1. finns redan på vår sida:
Hur går valet av påve till?


Om man en gång valts till Påve, är man då det tills man dör eller kan man bli avsatt etc.

Tills man dör.
Man kan avgå av egen vilja också.
Jag tror inte det finns någon påve som har blivit avsatt.


Vad har Påven för särskilda förmåner då han blir Påve?

Jag vet inte vad man skall förstå under förmåner,
men jag tror det enda riktiga svaret är att påven inte har någon förmån.


Vad har Påven för antaganden och plikter som Påve?

Ja, också svårt att svara; man kan väl säga att påven har plikten att ägna alla sina krafter åt att främja alla människors, särskilt katolikernas eviga frälsning och äger alla fullmakter som är nödvändiga för den uppgiften.

Här är några av de viktigaste uppgifterna:

Det innebär väldigt många olika saker rent konkret. Han sammankallar koncilier, biskopssynoder, tar emot biskoparna från hela världen på regelbundna besök för att höra om situationen i deras olika stift. Han tar emot andra katoliker, präster, nunnor, lekmän. Ofta kommer grupper av lekmän som representerar någon speciell yrkeskategori. Han talar till dem om deras yrke i ljuset av den katolska tron och han lyssnar på dem. Han tar emot statschefer, representanter från andra kyrkor och religioner.

Han skriver encyklikor, alltså rundskrivelser som gäller hela Katolska kyrkan. Han skriver också om frågor som rör mera specifika ärenden, t.ex. något problem på en viss plats. Det kan vara att en lärofråga kommit upp som påven behöver säga sitt ord om för att ge Kyrkans officiella syn. Han träffar sina medarbetare i de olika kongregationerna i Vatikanen som har olika ansvarsområden för hela Kyrkan. Dessa arbetar fram dokument och skrivelser som påven godkänner, ändrar eller kompletterar.

Han besöker katolikerna i hela världen och träffar då alltid respektive lands statschefer och representanter från andra kyrkor och religioner. Då är syftet att stärka katolikerna tro och att föra dialog med myndighetspersoner och andra religioner.

Han firar sakramenten t.ex. mässor i Roms olika församlingar, i Peterskyrkan och de andra påvliga basilikorna. Han firar också mässor i de länder han besöker. Han deltar också i ekumeniska gudstjänster.

Han definierar frågor om tro och moral. Det sker i de olika typerna av skrivelserna och dokumenten som jag nämnde ovan.
(Mina tillägg till fader Bernaldos)

Han har diplomatiska relationer med olika länders regeringar genom Vatikanens diplomater.


Finns det kriterier man måste uppfylla för att bli Påve, jag antar det, om ja, vilka krav?

Det enda som är nödvändigt för att bli påve är att vara katolik, man och myndig. är man inte biskopsvigd när man blir vald, så skall man vigas omedelbart. Men det är redan många århundraden sedan någon blev vald som inte var biskop, och det är högst osannolikt att detta kommer att ske: men teoretiskt är detta möjligt.

Team fråga prästen!