Påven 9

2001-06-22


Fråga

Hej

Du skrev: Min fråga är:
Hur ser ni på det att flera lutherska samfund ser Påven som den antikrist som omnämnes i bibeln?
Detta är ju en fruktansvärt allvarlig anklagelse.Det skulle ju göra katolska präster till satans hantlangare.

Det var väl Luther själv som kom med denna anklagelse?

I bibeln står ju att vi blir rättfärdiga av tro allena och inte av gärningar eller något annat som måste till utanför detta löfte,hur ser ni på det?

Behöver vi då någon ställföreträdare för Kristus? Faller då inte rättfärdiggörelsen av tron allena?

Som du märker så har jag mest läst om Luthersk teologi och är nu intresserad av den katolska.

Mvh: Göran


Svar

Bäste Göran!

De flesta luterska samfund har officiellt förklarat att de inte anser att Påven är antikrist och menar att anklagelsen måste uppfattas utifrån den polemiska situationen som rådde vid reformationens stridigheter. Några luterska samfund håller dock fast vid anklagelsen.

Det var Luther som tillade ordet "allena" till Bibeltexten. Kom ihåg att det står i Jakobs brev (kapitel 2) att man inte kan bli frälst genom tron allena:

Vad Paulus menar då han säger att vi är frälsta genom tro och inte genom laggärningar, är att de gärningar som hör till den ceremoniella lagen (lagar om hur sabbaten skall iakttagas, kosher mat, särskilda mosaiska högtider etc.) inte kan frälsa oss utan endast tron på Kristus, för att den gammaltestamentliga observansen hör till det förflutna - frälsningshistoriens första statudium. Under det Nya Förbundet har nya och bättre nådemedel instiftats. Alltså tror inte vi katolska kristna att Paulus menar att tron på Kristus är förenlig med att leva i synd eller med att underlåta att utföra kärleksgärningar. Den ceremoniella lagen är upphävt, inte den moraliska lagen. Denna princip är uppenbart om man läser vad Paulus skriver i sin helhet. Vid slutet av många brev - också Galaterbrevet - säger han uttryckligen vilka gärningar man måste avstå ifrån och vilka vad måste utföra.

Hoppas att detta kan ge lite hjälp.

Team fråga prästen!
 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster