Bön och vardagsliv


2001-10-20

FrågaMitt namn är Karen.

Jag ska göra ett arbete om skillnaden mellan islam och katoliker.
Jag undrar om du kunde säga till mig vad man tror på om man är katolik, lever man på ett viss sätt.
Ber man varje dag.
Du kanske vet några hemsidor som jag kan gå in på. Jag skulle bli glad om du kunde hjälpa mig.

Hälsningar: Karen

Svar:

Du skrev:

Vad man tror på om man är katolik, lever man på ett viss sätt

 

Här har jag svarat på det tidigare:
Hur lever ni inom katolska kyrkan; i vardagslivet och i familjen? Vilka samband kan man se mellan tro och handling/leverne?
Jag gör ett arbete om olika kristna livsstilar och undrar därför hur en katolik bör leva och vilka regler denne bör följa.

Du skrev:

Ber man varje dag?

 

För en katolik är syftet med bönen att bli ett med Gud. Det är en enhet som genomsyrar hela ens liv i alla dess aspekter. För att komma dithän ber katoliker böner under vissa tider av dagen. Dagen börjar med en bön som kallas Laudes, dvs. morgonbön. Mitt på dagen ber man t.ex. Angelus. Då stannar man upp en kort stund i arbetet och ber denna bön som påminner oss om hur Gud blev människa för oss i Jungfru Maria. Före och efter måltiderna ber man bordsbön. Innan man går och lägger sig ber man aftonbön eller Vesper. Genom att vända sig till Gud vid olika tillfällen av dagen vänjer man sig att ha en ständig kontakt med Gud i allt man gör. Till slut blir ens egen vilja ett med hans och ens tankar formas att bli i enlighet, med Evangeliet - alltså att "tänka" som Gud skulle tänka. Ens resonemang och värderingar blir då alltmer "kristna" och ens beslut grundar sig därpå.

Katoliker ber enskilt och tillsammans. I familjen ber man t.ex. gärna Rosenkransen förutom de böner jag nämnde ovan. Man ber också i kyrkan enskilt eller tillsammans. Mässan är den viktigaste gudstjänstformen i kyrkan. Det finns också olika andakter t.ex. korsvägsandakten, eukaristisk tillbedjan, bön för de döda (själaofficium), litanior t.ex. till Jesu hjärta, den Helige Ande, till helgonen mm.

En katolik ber också tyst i sitt inre. Det kan vara genom att göra enskild meditation. Då går bönen igenom olika faser: lectio (läsning - alltså lyssnande på Guds Ord, på Guds röst i ens inre), ruminatio (att under dagens sysslor upprepa texten inom sig), meditatio (reflexion över texten eller över något i tron), oratio (samtal med Gud, vilket kan ske i tankar, alltså i ens inre, eller med ljudliga ord), contemplatio (skådandet av Gud i själens innersta djup - och vilan i den kärleksfulla föreningen mellan själen och Gud).

Den tysta bönen kan också vara i form av ejaculatio (bönesuckar). Då riktar ,man en kort bön till Gud mitt i dagens sysslor utan att avbryta dessa. Det kan vara ett eller några få ord. Det kan även ske med ljudliga ord.

Katoliker har helgonen som speciella vänner och talar med dem förtroligt. Det kan vara genom speciella böner eller med egna ord. Helgonen ses som förebedjare som är hos Gud och eftersom de "ser" honom kan de be särskilt bra. De är dessutom helt rena och ett med Gud vilket gör att inget kan hindra deras bön. Vår bön här på jorden kan blandas med mer eller mindre oklara intentioner och tankar som gör den mindre direkt till Gud.

Katoliker ber också till änglarna särskilt till den egna skyddsängeln. Man ber då om beskydd, vägledning, upplysning etc.

Vi ber också för de döda, dvs för själarna som ännu inte har förenats med Gud. De är i en reningsprocess som vi kan påskynda genom våra böner och så göra att de fortare blir helt ett med Gud. Dessa böner kan man göra i hemmet, i kyrkan, på kyrkogården, enskilt eller tillsammans. På alla själars dag går man till kyrkogårdarna och ber vid gravarna. Man välsignar dem också med vigvatten.

Här nedan är mera om bönen samt lite olika böner:

Andlighet & bön katolik.nu
Böner katolik.nu
Helgon katolik.nu
änglarna katolik.nu
Högtider katolik.nu

Team fråga prästen!