Huvudbonader man / kvinna under gudstjänst mm.

(2007-05-30)

Fråga


Jag går oftast till EFK men har vänner inom många samfund och räknar mig inte som samfundstillhörig i första hand utan som kristen. På sistone har jag funderat mycket över detta med täckande av huvuden enligt 1 Kor 11:2-16 och kommit fram till att jag tänker täcka mitt huvud vid kristna samlingar etc.
Hur kommer det sig att katolska präster (m.fl.) har huvudet täckt under gudstjänster? Enligt 1 Kor 11 så vanärar mannen sitt huvud (Kristus) om han har huvudet täckt under gudstjänst och motsatt kvinnan om hon har huvudet obetäckt. Den vanligaste förklaringen i kommentarer till det här avsnittet är ju att brevet behandlar tidsbundna förhållanden men brevet är ju adresserat till dem som "kallats att vara heliga tillsammans med _alla på varje plats_ som åkallar vår herre Jesu Kristi namn" (1 Kor 1:2). Om jag har förstått saken rätt så täcker ju katolska kvinnor sina huvuden vid gudstjänst. Varför gäller inte Bibelns ord om manliga huvudbonader?
Eller gäller den inte alla män? Och vad grundar ni i så fall detta på?
Med vänliga hälsningar och önskan om Guds välsignelse! Pernilla

Svar


Katolska präster bär ingen huvudbonad under gudstjänst - om de inte är biskopar som har mitran och en liten kalott som han ta av under förvandlingen av bröd och vin till Jesu kropp och blod.

Katolska kvinnor bär huvudbonad eller inte, allt efter lokala seder.

Paulus anför dåtidens seder som inte nödvändigtvis gäller för alltid.

Kyrkan är grundad i historien och lever i den. Jesus Kristus har givit henne den helige Ande för att genormsura alla tider.

Team fråga prästen!