Prelatur


Fråga

Hej. Jag gör ett skolarbete om katolska kyrkan och undrar vad en prelatur är för något. Tacksam för svar.

Svar

En prelatur är en kyrklig inrättning som består av prelat, präster och lekmän. Prelaturen inrättas för ett pastoralt ändamål, t.ex själavård i ett speciellt område eller på ett visst sätt.
Alla biskopar är i och för sig prelater. Prelat betyder nämligen föreståndare. Men det finns prelater som inte är biskopar.
Det finns prelaturer för speciella ändamål.
Prelaten kan ha jurisdiktion alltså kyrkliga fullmakter eller vara eller påvlig hedersprelat och har då inga fullmakter. Med fullmakt menas befogenheter som t.ex. ansvar för ett territorium som i Nordnorges fall där det finns en prelat som fungerar som en biskop, fast Nordnorge inte är ett eget stift.
Prelaturen kan också vara personlig. Då tillhör man den inte pga den plats där man bor utan pga personliga omständigheter, som t.ex. att man vill tillhöra den typen av andliga ordning som prelaturen står för. Det gäller i Opus Deis fall. Medlemmarna bor i hela världen.

Team fråga prästen!