Reformation och Kapitalism

(2002-09-05)

Fråga

Hej
Jag undrar varför reformationen på 1500-talet gav kapitalisterna ett försprång i de protestantiska länderna, hur kan den katolska kyrkan ha hämmat denna utveckling?
När och hur bröts hämmandet?
tack på förhand Malin

Hej Malin!
Det var nog inte reformationen som sådan som gav vissa protestantiska länder en ekonomisk uppsving - kapitalismen fanns inte på 1500-talet -, utan engelska och nederländska reformerta kristna som såg sig bekräftade i sin tro, när de gick dem väl redan här på jorden. På den punkten hävdas det ofta ett samband mellan en bestämd religiös uppfattning och en ekonomisk framgång. Om inte också andra faktorer har spelat en roll, t.ex. folkens läggning, frigörelsen från Englands välde, när det gäller Nordamerika, m.fl., återstår att undersöka. Vill man seriöst belysa detta ämne, krävs det nog en omfattande kulturstudie.

Team fråga prästen!
    Max Weber analyserar dessa samband utförligt i sitt verk "Den protestantiska etiken och kapitalismens anda"; Argos, Lund 1998