Om man ska välja en religoin varför ska man då välja kristendomen?

(2002-10-25)

Fråga

Hej, jag heter Christoffer och går i N-skolan i N-stad. Vi håller just nu på med religion i skolan. Och har ett så kallat "hem prov" d.v.s. att vi gör ett prov hemma. Och för att få MVG (högsta betyg) ska man ta kontakt med någon för den religion man arbetar om. Och fråga en fråga.
Så jag undrar: om man ska välja en religoin varför ska man då välja kristendomen?, tycker du.

Svar

Din fråga låter nästan som en reklamsnutt på TV "Varför väljer jag ..." men jag förstår att den är allvarlig menad.

Religion "väljer" man dock inte som en vara. Man "finner" den snarare genom sina livserfarenheter som man finner riktiga och sanna. - Nu frågar du förståss, varför inte alla människor finner kristendomen som den sanna religionen. - Livet är mycket mångskiftande, som du vet. Olika människor har mycket olika synvinklar och kommer därför till olika resultat. Här skulle jag behöva ge en lång förklaring, varför vi kristna menar, det är så. Det kan jag inte göra. Men jag hoppas dock att många skall upptäcka kristendomen som den bärande grunden i sitt liv. Jag är också övertygad om, att Gud har många vägar att föra människor till sig.

Team fråga prästen!
HEM UPP