Vad är det för likehet mellan kristendomen och folkreligionen???

(2002-10-25)

Fråga

Vad är det för likehet mellan kristendomen och folkreligionen??? mvh Joel!

Svar

Hej Joel!
"Kristendom" är trosbekännelsen som omfattas av majoriteten av jordens människor över hela världen.

"Folkreligion" och folkreligiositet är benämningar med delvis skiftande innebörd. Oklarheten beror bl.a. på att de används som översättning för termer som inom olika språk inte har helt samma innebörd. Dessutom står de ibland också för olika former av övertro, såsom tro på naturväsen (t.ex. näcken och skogsrået) och på gengångare o.d., och utgör då en del av folktron.
Inom religionsvetenskapen används "folkreligion" och "folkreligiositet" om trosföreställningar och bruk som på ett folkligt plan, inte minst i det gamla bondesamhället, är knutna till ett religiöst system (t.ex. kristendomen eller buddhismen) men som inte ingår i detta eller är helt accepterade som en del av det.
Citat ur NationalEncyklopedin, Multimedia 2000

Som direkt svar på din fråga kunde man säga, att kristendomen som alla andra religioner har "en folklig krans" av seder och bruk kring den egentliga läran.

Team fråga prästen!

HEM UPP