Tro och frälsning

(2002-04-09)

Fråga

Hej,

Vad är det att ha kristen tro? är det något mer än att betrakta vissa dogmer som rimliga och försöka leva efter dem? Något mer än att försöka var entydig och sann mot dogmer/samvetet?
Vad är det att bli frälst? Kan man märka det under jordelivet? är det en känsla? är det något man förhoppningsvis konstaterar då man har dött, dvs inte är i helvetet?

mvh/Anders

Svar


Kristendomen är inte något filosofisk system. Därför är kristen tro inte att kunna en mängd lärosatser och bejaka dem. Allt detta är enbart en förutsättning. Jesus Kristus frågade människorna om de trodde på honom och på det han gjorde snarare än på det han sade. Så all tro mynnar i frågan: Vem är Jesus Kristus?


Att vara frälst betyder att vara befriad från det fördärvet människan har störtat sig i genom sitt uppror mot Gud. enklare sagt: att vara försonad med Skaparen.
Det känns inte alls som någon form av glädjerus eller liknande. Samtidigt ger det väl också någon lugn lycka, när man vet om meningen med ens liv.

Team fråga prästen!