Är det möjlighet att hitta gemenskap mellan religionerna?

(2013-03-01)

Fråga

Hejsan! Jag håller på med ett arbete i skolan och har en liten fråga till er.
I ett så sekulariserat land som Sverige, hur ska man hitta gemenskap mellan religionerna? Är det möjligt och i så fall hur? Väldigt tacksam för svar!

Svar

Det är en stor utmaning att arbeta med interreligiös dialog i Sverige, precis som i resten av världen. Men jag tror att det är viktigt. I Katolska Kyrkans Katekes (http://www.katekesen.se) står det så här: "Kyrkan erkänner att man i de andra religionerna söker en okänd Gud ”i skuggor och bilder”. Han är ändå nära, eftersom det är han som åt alla ger liv, ande och allt annat eftersom han vill att alla människor skall bli frälsta. Så betraktar kyrkan allt gott och sant som finns i de andra religionerna ”som en förberedelse till evangeliet och en gåva från den som upplyser varje människa så att hon till slut skall ha liv”."

Detta tror jag är en fruktbar inställning för att kunna närma sig varandra.

Team fråga prästen!
 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster