Judendom, Kristendom, Islam


2000-01-14

Fråga:


Mitt namn är Anna och jag håller på med ett arbete, där jag ska jämföra och se skillnader mellan Judendomen, Kristendomen och Islam vilka tycker du är de viktigaste skillnaderna inom:
SKAPELSE , GUDSTRO , SEDER OCH HöGTIDER ?
och hur ser ni på detta?

Mvh
Anna

Svar:

Skapelsesynen är i stort sett densamma för de tre religionerna eftersom alla tre grundar sin skapelsesyn på Gamla Testamentet och 1 Mos.
Gudstron skiljer sig mellan Kristendomen och de andra två p.g.a. Kristendomen ser Jesus som Gud som har blivit människa. Det betyder att Gud finns närvarande i oss genom dopet t.ex. eller genom sin nåd. Muslimerna betonar Guds enhet; Gud är en. Det betyder att de menar att han inte på samma gång kan vara Gud i en människa: Jesus. I Koranen står det att Gud inte har någon son. Det tror däremot Judarna. Men de kan inte acceptera att Guds son kan vara lika mycket Gud som Gud själv (Fadern) som de kristna tror. De ser mera Guds söner som de människor som tror på honom.

Annars är de tre religionerna överens om att Gud är en. Men Kristendomen ser Gud som treening alltså en Gud men tre personer som alla är lika mycket Gud; Fader, Son, Ande.
Vad gäller seder och högtider så är det nog bäst att du konsulterar någon religionskunskapsbok om det, eller går till Judarnas och muslimernas hemsidor på internet.

Det finns jättemycket att säga. Du kan titta vad jag svarat en annan om det:
Vilka är katolska kyrkans främsta högtider, varför?

Liksom för övriga kristna firar den katolska kyrkan de viktiga högtiderna Påsk, Jul och Pingst. Vid Påsken firar kyrkan, att Jesus på den tredje dagen uppstod från de döda. Jesus uppståndelse är den högsta och viktigaste sanningen i den kristna tron.
Vid Julen firar kyrkan Guds människoblivande (inkarnationen). Guds Son, en av de tre personerna i gudomen, antog en mänsklig natur för att med denna genomföra vår frälsning.
Pingsten är den Helige Andes högtid. Då talar man om hur den Helige Ande kommer över lärjungarna. Denna dag uppenbarar sig den heliga Treenigheten helt och fullt.
Dessa tre högtider firas av alla kristna. Katolska kyrkan har utöver dessa många andra högtider.
Jungfru Maria firas många gånger under kyrkoåret. Man firar t ex hennes födelse, tempelgång, utkorelse och fullkomliga renhet och hennes upptagning till himlen. Maj och oktober månader är Jungfru Marias månader.
Under året firas många olika helgon- och martyrdagar, då man särskilt tänker på helgonen och ber om deras förbön.
Under försommaren firas Kristi kropps och blods högtid.

Hur går dessa högtider till?

Dessa högtider firas först och främst genom den heliga mässan. Särskilda texter och böner används med anknytning till de olika högtiderna. Vid de stora högtiderna används rökelse. Före stora högtider som jul och påsk är det viktigt att förbereda sig t ex genom att bikta sig. Vid Mariahögtider förekommer det vanligen särskilda Mariaandakter då man ber rosenkransen.

Om du vill att jag skall skriva mer om det till söndag kväll så svara mig som sagt.

Team fråga prästen!