Katolsk/ Grekisk-ortodox/ Protestantisk

Skillnader mellan kyrkorna


2000-07-26

Fråga

Hej
Jag skulle vilja veta vilka de främsta skillnaderna är mellan katolsk, protestantisk och grekisk-ortodox tro är? (helst mellan protestantisk och grekisk-ortodox).
Jenny.

Svar:

Hej
Denna fråga har besvarats av fader Frans-Erik som är präst hos Franciskanerna i Jonsered.

Team fråga prästen!

Bästa Jenny!
Som Ni förstår, så är frågan för stor att besvara på ett bra sätt i ett kort brev.

Den katolska tron och den ortodoxa tron skiljer sig väldigt lite från varandra vi har samma sakrament, samma prästerskap etc. Den stora skillnaden mellan Katolska Kyrkan och de Ortodoxa Kyrkorna är - Petrus-ämbetet, d.v.s. den katolska övertygelsen om att Roms biskop, Påven, är den som förvaltar det ämbete som anförtroddes åt Simon, då han fick apostlanamnet Petrus, som betyder "klippa" och Jesus sade, "På denna klippa skall jag bygga min kyrka..." Det finns också andra skillnader som de ortodoxa betonar - ortodoxa menar att den Helige Ande utgår endast från Gud Fadern emedan vi katoliker bekänner att Anden utgår från Fadern och Sonen.

Som sagt, de läromässiga skillnaderna mellan katolicism och ortodoxin är få. De kulturella skillnaderna och bitterheten efter det fjärde korståget - när katoliker plundrade Konstantinopel istället för att bekämpa muslimerna i det Heliga Landet är det huvudsakliga skälet till att de katolska och de ortodoxa kyrkorna ännu inte har återförenats.

Katolicism och ortodoxin skiljer sig mycket från Protestantism.
Katolska Kyrkan och de Ortodoxa Kyrkorna erkänner inte den protestantiska nattvarden och, till skillnad från protestantiska samfunden, lär både katolikerna och ortodoxerna att den Heliga Mässan är ett riktigt offer - att Kristi kropp och blod är verkligen närvarande och att Kristi offer på korset återaktualiseras inför Gud. Både katoliker och ortodoxa biktar sig. Båda tror att äktenskap är ett sakrament.
Ja, båda har alla sju sakrament.

Sedan kunde man nämna att både katoliker och ortodoxa ber om Marias och helgonens förbön - och så finns det mycket annat som kunde nämnas. Både Katolska Kyrkan och de Ortodoxa Kyrkorna har en historia som går tillbaka till kristendomens början men de äldsta protestantiska kyrkorna kom till på 1500-talet.

Beträffande de Ortodoxa Kyrkorna finns det inte så många allmänna presentationer på svenska.
Ring Ortodoxa Bokhandeln i Stockholm - 08 / 20 82 42.

Med vänliga hälsn./
Fader Frans-Eric T.O.R.