Frågor om Tron & Kyrkan

2001-15-11


Fråga

Oj!

Tack för ett långt och utredande mail! Allra helst hade jag velat ha korta, koncisa men givande svar (det är då jag förstår som bäst) men jag ser ditt välmenande i att skriva utförligt. Jag tackar så mycket för det. Jag vill kommentera de saker jag tänkte på främst i ditt mail, Daniel.

Den första saken handlar egentligen inte om din egen uppfattning, utom om Yvonnes uppfattning. Hon skrev:
"Gud är allsmäktig, men han har gjort sig beroende av oss." Han är alltså beroende av oss? På vilket sätt då?

En annan sak angående min fråga över varför man ska bli medlem i den katolska kyrkan. Du skriver där "Jag hörde en predikan om påvens roll i den Katolska kyrkan. När jag förstod att han har uppgiften att garantera att apostlarnas undervisning bevaras intakt genom historien förstod jag att Katolsk kyrkan måste vara Kristi Kyrka. Jag hade nämligen sett så många olika samfund med olika uppfattningar om evangeliets tolkning. Nu fann jag svaret på hur evangeliet skall nå oss i sin rätta form ursprungliga oförvanskade."
Det är alltså apostlarnas undervisning som är viktigast för kyrkan? Och inte hans egen?

Angående olika tolkningar av evangeliet så får jag absolut hålla med dig. Det är tyvärr så det är idag,
men hur vet du att den katolska kyrkan är just den sanna kyrkan? Eller finns det flera sanna kyrkor?

Och så slutligen en sak som inte handlar om frågorna.
Jag har på senare tid hört människor som ursäktat påvens uttalanden och sagt att en del konstigheter han sagt beror på hans höga ålder. Hur hänger det här ihop?

Jag blir väldigt tacksam om du vill ta dig tid att svara på mina nya frågor och kommentera mina tankar.

Tack Daniel
< Vänliga hälsningar Mikaela

Svar

Hej Mikaela

Det jag skickade dig var allt material jag hade sedan tidigare. Därför blev det mycket och inte alls koncist.

Du skriver:
- Yvonnes uppfattning. Hon skrev: "Gud är allsmäktig, men han har gjort sig beroende av oss." Han är alltså beroende av oss? På vilket sätt då?

 

Det är mer ett sätt att uttrycka sig än dogmatisk definition. Men fel är det inte om man förstår det rätt. Gud kan naturligtvis inte vara beroende av oss skapade varelser. Men när han ville låta frälsningen bestämmas av vår fria vilja kan man säga att det är så i överförd bemärkelse. Det är en antropomorfism vilket betyder att överföra mänskliga egenskaper på Gud för att bättre kunna förstå honom. Men Gud lät ju t.ex. sin Sons födsel bero på Marias fria vilja alltså på hennes ja eller hennes nej till ängeln Gabriel. På liknande sätt låter han oss själva bestämma om vi vill ta emot honom i våra liv och om vi vill samarbeta med honom för att göra denna värld bättre. Om vi inte vill det så gör Gud det inte. Han har ju valt att låta sitt rike komman på jorden genom de människor som tar emot det. Om jag som präst inte vill lyssna på människors bikt eller om jag inte vill fira mässan för dem så kan ju inte Gud ge dem den nåd som är typisk för sakramenten. Eller om pastorn vägrar att döpa en person så blir det ju inget dop. Eller om bokförlaget inte vill trycka några Biblar så blir det inga. Eller om ett land inte vill tillåta import av Biblar eller fri religionsutövning så blir det mycket svårt för Guds Ord att kunna nå människorna där.

- Det är alltså apostlarnas undervisning som är viktigast för kyrkan? Och inte hans egen?

 

Jesus gav apostlarna förtroendet att förvalta och föra vidare hans budskap. Evangelierna med Jesu budskap är skrivna av andra än Jesus. Det är alltså dessa andras vittnesbörd vi grundar oss på inte Jesu budskap. Apostel betyder utsänd. Vi kommer till tro genom att lyssna till andras vittnesbörd inte genom att lyssna till Jesus själv:

Här är några bibelställen som visar detta:

Om nu Jesus själv har ett sådant förtroende för apostlarna, skall inte vi ha det då?

- Angående olika tolkningar av evangeliet så får jag absolut hålla med dig. Det är tyvärr så det är idag, men hur vet du att den katolska kyrkan är just den sanna kyrkan?

Sanningskriterier är dels heligheten som jag skrev till dig om igår. Dels är det apostoliciteten alltså om kyrkan har en oavbruten apostolisk tradition och succession. Men det kravet förutsätter då det jag skrev ovan om Jesus uppdrag till apostlarna. Om man kan acceptera det måste konsekvensen sedan bli kravet på att kyrkan fortsätter att förvalta och göra apostlauppdraget närvarande och verksamt. Det kan verifieras genom att jämföra Kyrkans lära och struktur idag med hur den var på apostlarnas tid och tiden närmast efter deras bortgång. Det räcker då inte med att ha Bibeln som utgångspunkt för Bibeln kan tolkas på många sätt. Kriteriet måste vara bibeln tillsammans med den tradition som apostlarna lämnade efter sig i den tidiga Kyrkan. Om man studerar apostlarnas efterträdares skrifter så ser man nämligen att de hela tiden har avsikten att tolka skrifterna i enlighet med apostlarnas undervisning så som de mottagit den från apostlarna själva. Dessa personer hade apostlarnas förtroende och var av apostlarna utsedda att fortsätta det apostoliska uppdraget.


Se även:

Apostolisk succession http://www.katoliknu.se/html/artcl_apsuccs.htm

Vad gäller strukturer så menar jag först och främst gudstjänstliv (liturgi) och sakramentsfirande. I den tidiga kyrkan finns nämligen 7 sakrament som dessa första kristna vittnar om att de fått från apostlarna som i sin tur fått dem av Jesus Kristus själv. Det blir då också ett avgörande kriterium för om kyrkan är sann: om den har de 7 sakramenten och om de har samma innehåll nu som då.

Då kommer vi till nästa punkt:

- Eller finns det flera sanna kyrkor?

Bara den katolska kyrkan har än idag de 7 sakramenten med den struktur som var under apostlarnas tid och de första århundradena därefter. De ortodoxa kyrkorna har 7 sakrament men vigningens sakrament (biskop, präst, diakon) saknar en viktig beståndsdel nämligen Petrusämbetet. Det innebär att biskoparna, prästerna och diakonerna skall vara i harmoni med den som är Petrus efterträdare på Roms biskopsstol. Det här är ingen oviktig detalj eftersom det var Jesus själv som utsåg Petrus till ledare för apostlarna. Under de första århundradena var detta en självklarhet i hela Kyrkan.


Se:

Petrus i patristiskt tänkande http://www.katoliknu.se/html/artcl_petrus.htm
Apostolisk succession http://www.katoliknu.se/html/sacr_petrus.htm
Apostoliska stolens primat http://www.katoliknu.se/html/sacr_pave.htm
Petrus i Rom http://www.katoliknu.se/html/artcl_pt_rom.htm
Kristi kyrka växer genom Petrus starka tro http://www.katoliknu.se/html/sacr_petrus2.htm

- Jag har på senare tid hört människor som ursäktat påvens uttalanden och sagt att en del kontigheter han sagt beror på hans höga ålder. Hur hänger det här ihop?

 

Det kan vara så att dessa människor, genom att uttala sig så, vill skaffa sig en ursäkt för att kunna avfärda påvens undervisning för att den är obekväm för dem och för att de inte vill ändra på sina liv där de låtit vissa synder bli en vana.

Team fråga prästen!