Frågor om sakramenten

2001-17-11


Fråga

Hej Daniel!

återigen måste jag tacka för att du tagit dig tid att besvara mina frågor. Jag är nöjd med svaren, även om jag inte riktigt kan förstå allt. Jag undrar om några nya saker angående det du skriver... (som vanligt)

Jag förstår nu apostlarnas ståndpunkt i er katolska lära, men jag ser ännu inte vad påven har för uppgift. är det han som undervisar apostlarna genom inspiration av Gud?

Kan man jämföra honom med någon, rent symboliskt sett?

Hur länge kommer påven vara påve?

Bibelställena var bra. Fanns det sju sakrament under Jesu tid?Vill du ge mig något skriftställe ur Bibeln där jag kan läsa om det?

Skulle det, praktiskt taget, kunna vara du som dömer om jag kan få förlåtelse för mina synder eller inte?

Hur kom det sig att just du blev präst?

Det jag lärt mig om den katolska kyrkan på sistone är verkligen intressant. Det finns många intressanta kyrkor. Jag vet inte vart jag sta ta vägen med mina frågor om jag inte kan få ställa dem. Sedan är det inte värre än att jag inte får ett svar.) Det är inte alls så att jag inte vet vad jag ska tro på. Men i det jag valt att tro på så ingår det att ha förståelse för - och acceptera andra lärosatser, och hur ska man kunna göra det om man inte vet något?

åter igen,
vänliga hälsningar Mikaela

Svar

Hej Mikaela

Du skrev:

- Jag ser ännu inte vad påven har för uppgift. är det han som undervisar apostlarna genom inspiration av Gud?

 


Påven är Petrus efterträdare på Roms biskopsstol. Påven undervisar Guds folk tillsammans med de andra biskoparna i Kyrkan. För denna undervisning får han och de andra biskoparna hjälp av den nåd som biskopsvigningens sakrament ger. När påven undervisar gör han det alltid i harmoni med apostlarnas undervisning och hela den lärotradition som finns i Kyrkan sedan deras tid. Om han t.ex. definierar en ny dogm gör han det alltid efter att först ha hört resten av biskoparna i Kyrkan, olika teologer och representanter för katolska organisationer. Sedan definierar han dogmen och hans definition blir inte hans personliga utan den blir ett uttryck för Kyrkans samlade tro. Han skall som Petrus "styrka sina bröder" som det står i evangelierna. Det betyder t.ex. att skriva om frågor som är aktuella idag. När ha skriver får han hjälp av olika teologer och det han skriver blir ett uttryck för hur aktuella frågeställningar belyses utifrån Kyrkans tro. Ett bra exempel är stamcellsforskningen idag.

- Kan man jämföra honom med någon, rent symboliskt sett?

 


Med Petrus. Petrus var av Jesus utvald att vara ledare för apostlarna. Denna uppgift fortsätter påven med.
Se: Påvens funktion

- Hur länge kommer påven vara påve?

 


Påvarna brukar vara påvar tills de dör. Om påven blir sjuk kan hans vikarie (Vatikanens s.k. statssekreterare) ta hand om de löpande uppgifterna.

- Fanns det sju sakrament under Jesu tid? Vill du ge mig något skriftställe ur Bibeln där jag kan läsa om det?

 

Alla 7 sakramenten har givits av Jesus Kristus antingen under hans tid på jorden före korsfästelsen eller mellan uppståndelsen och himmelsfärden 40 dagar efter.

Bibelställen:

Dopet

Här förklarar han dopet:

Här ger han sakramentet i uppdrag:

Nattvarden - mässan - Eukaristin:

Här förebådar han sakramentet:

Här instiftar han det:

Konfirmationen:

Här föregripar han vad det skall innebära.

Men de får inte detta sakrament förrän på Pingstdagen:

I Johannesevangeliet sker de eviga tingen i ett enda nu eftersom de sker i Gud och för att i Gud finns ingen tid. Därför är Pingsten redan närvarande på korset så Jesus ger sin Ande. Meningen på grekiska kan nämligen både betyda "ge upp andan" och "ge sin ande". Båda betydelserna är riktiga för han ger sin Ande till världen då han dör:

Bikten - Botens sakrament:

Jesus ger apostlarna fullmakten att lösa från synderna på samma gång som han ger dem prästvigningen. Det sker då de får Anden.
Se även: Matt 16:19, Matt 18:18

Prästämbetet - Vigningens sakrament:

När Jesus ger apostlarna uppdraget att fira mässan - åminnelsen av Kristi livgivande död och uppståndelse då får de passa samma gång prästämbetet. I följande text framgår det tydligt att det är ett uppdrag.

Vigseln - äktenskapets sakrament

De sjukas smörjelse:

- Skulle det, praktiskt taget, kunna vara du som dömer om jag kan få förlåtelse för mina synder eller inte?

 

Ja, prästen kan om han märker att den biktande inte ångrar sig, låta bli att ge avlösningen från synderna. Om en person t.ex. bekänner en synd men säger att han/hon tänker fortsätta att begå den. Då är det ett otvetydigt tecken på det inte finns någon ånger.

- Hur kom det sig att just du blev präst?

 

Det kan jag väl få återkomma till. Det handlar om en kallelse från Gud. Det är något som växer fram i en människa. För mig var det en process. Jag behövde tid för att bli säker. Jag upptäckte tecken på kallelsen vid 21 års ålder men bestämde mig inte definitivt förrän vid 33. Jag hade hjälp från andliga ledare för att se den.
Viktiga delar av detta var en önskan att få ge Kristi kropp och hans Ord till människor genom den heliga mässan.

Team fråga prästen!