Frälsning utan Kristus?


2001-07-10

Fråga

Om Jesus enligt bibeln (Joh."Ingen kommer till Fadern utom genom Mig)är oumbärlig och unik i frälsningsavseendet (Paulus soteriologi:

(i) Vad händer med de människor som levt på jorden innan inkarnationen och uppståndelsen (Alla folkgrupper som inte hade del i Guds partikulära val av förbundsfolk)?

(ii) Vad händer med de människor som efter uppenbarelsen/uppståndelsen levt och dött i enlighet med sin kulturs sedvänjor (ex Isalmvärlden, inhemska kulturer och religioner)
De människor som på det ena eller andra sättet aldrig fått höra evangeliet om frälsning? Rent logiskt dör människor varje minut utan vetskap om den levande Gudens Son och dennes frälsningsväg.

Hur skall man ställa sig inför denna problematik? Har Guds Ord ngt svar på detta? (Jag föredrar ett bibliskt svar - med borträknande av skärseldsanalogier - och postulat av liknande karaktär).

Alla människor borde få chansen att välja: Gemenskap med Gud eller ej. Hur ser du på saken?

Varma hälsningar
Präst.stud. MN.

Svar

Du Skrev:

"Om Jesus enligt bibeln (Joh. 'Ingen kommer till Fadern utom genom Mig.')är oumbärlig och unik i frälsningsavseendet (Paulus soteriolog)...:

(i) Vad händer med de människor som levt på jorden innan inkarnationen och uppståndelsen (Alla folkgrupper som inte hade del i Guds partikulära val av förbundsfolk)?

(ii) Vad händer med de människor som efter uppenbarelsen/uppståndelsen levt och dött i enlighet med sin kulturs sedvänjor (ex Islamvärlden, inhemska kulturer och religioner)

De människor som på det ena eller andra sättet aldrig fått höra evangeliet om frälsning? Rent logiskt dör människor varje minut utan vetskap om den levande Gudens Son och dennes frälsningsväg.

Katolska Kyrkan har ju en lära om "skärselden" - en rening som sker efter kroppen och själen skiljs åt i den fysiska döden. Hon lär också att varje människa får så mycket nåd som behövs för att åstadkomma frälsning. Frälsning, heliggörelse som också omfattar rättfärdiggörelse genom tro på Jesus Kristus är en process. Denna process kan fulländas efter den fysiska döden OM en människa inte har medvetet och av sin egen fri vilja avvisat Guds nåd. Således är det inte något problem för katolska kristna att förstå hur (1) de som levde före Guds Sons människoblivande, (2) de som inte tillhörde Gamla Förbundets folk, och (3) de som efter Guds Sons människoblivande aldrig hört talas om Jesus Kristus, skulle kunna få del av den fulla uppenbarelsen om frälsningens väg efter den fysiska döden.


Du skrev också:

"Har Guds Ord ngt svar på detta? (Jag föredrar ett bibliskt svar - med borträknande av "skärseldsanalogier" - och postulat av liknande karaktär).Alla människor borde få chansen att välja: Gemenskap med Gud eller ej. Hur ser du på saken?"

Katolska Kyrkan har formulerat sin lära om "skärselden" och sin lära om "ett universellt erbjudande av nåd" just för att kunna möta frågan, "Borde inte alla människor få välja?" Däremot lär inte Katolska Kyrkan att alla kommer att bli frälsta till sist - Kyrkan har avvisat tanken att alla blir frälsta vare sig de vill det eller ej. Katolska Kyrkan lär också , till skillnad från Luther, att Guds nåd inte är oemotståndlig. Vi kan motstå Guds nåd.

Beträffande frågan om Katolska Kyrkans lära om "skärselden" och "ett universellt erbjudande av nåd" så kan man bara säga att den synen på den Heliga Skrift är en annan än den klassiska protestantiska. Vi menar inte att Bibeln innehåller all sanning på ett explicit sätt. De finns sanning som är fullt förenlig med det som står i Bibeln men som inte står där. Man kan t.ex. inte hitta någon fullståndig utläggning av den Heliga Treenigheten i Bibeln. Inte ens benämningen "Treenigheten" finns, vilket är vad heretikerna som avvisade läran om den Heliga Treenigheten sade. Katolska Kyrkan accepterar också filosofiska sanningar som är förenliga med Skriften och slutsatser som man kan logiskt härleda från Skriften. Enligt Skriften är ju Gud "rättvis" därför måste något kunna ske i positiv riktning efter döden. även Jesus säger "att synd mot människosonen kan förlåtas i den kommande tidsåldern, men inte synd mot den Helige Ande". (Se Matt. Ev. 12:31-32) Jag ser "synd mot den Helige Ande" i relation till "ett universellt erbjudande av nåd", men det viktiga för vårt resonemang är att Jesus menar att synd mot honom, kan, under vissa omständigheter, förlåtas efter döden, och samtidigt att "ingen kan komma till Fadern utom genom honom". Alltså måste man acceptera att något nödvändigt för frälsning kan ske efter den fysiska döden.

Ja, det finns en text som uttryckligen säger att Kristus befriade människor som redan var i dödsriket då han uppstod från de döda - 1 Petr. 3:19. "I Anden gick Kristus bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset, för dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar, medan arken byggdes..."

Det finns en text som knappast är ett bevis på Katolska Kyrkans lära om "skärselden" men som är mycket lätt att associera till den - 1 Kor. 3:13-15. "Den dagen (då Kristus kommer åter) kommer att visa (hur var och en har byggt) eftersom den skall uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön. Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men såsom genom eld..."

Se även:
Att be för de döda

Team fråga prästen!
 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster