Livet efter döden


2000-01-25

Fråga:

Jag undrar hur katolska kyrkan ser på livet efter döden? Finns det en himmel och ett helvete? Lever katoliker på ett visst sätt för att undvika helvetet?
Mvh Anna

Svar

Vi har ett par artiklar om detta tema på vår hemsida. De handlar om himlen, skärselden och helvetet:

Himlen Skärselden Helvetet

Jag fick också en fråga om det en gång tidigare och la sedan ut svaret på min sida "Fråga prästen":

FAQ: Finns helvetet?

Enligt den katolska tron finns det en himmel och ett helvete, men också ett mellantillstånd som kallas skärselden.
Vad dessa tre innebär kan du se i länkarna ovan.

Hur katoliker lever för att undvika helvetet beror naturligtvis på vem det gäller. Alla katoliker lever inte likadant. Det finns de som är mer sekulariserade och nästan aldrig går i kyrkan och det finns de som går varje söndag.
Det finns dock vissa allmänna regler som finns i den katolska kyrkolagen och som de flesta katoliker känner till.
De viktigaste gäller nattvarden. Jesus säger ju: "Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva” (Joh.6:51). Regeln är då att man som katolik skall varje söndag i mässan för "brödet från" himlen är ett andligt bröd, en föda för själen, och liksom kroppen regelbundet behöver föda så gör själen det. Så tolkar vi orden i bönen "Fader vår": "Giv oss idag vårt dagliga bröd".

Den katolska kyrkolagen och den katolska katekesen säger då att det är en synd att inte gå på mässan. Anledningen är vi som kristna har ett ansvar för vårt andliga väl precis som vi har det för vårt kroppsliga väl. Det i sin tur beror på att vi inte bara lever för oss själva utan för Gud och för varandra. Vi har alltså ett ansvar att se till att vi är vid god andlig och fysisk hälsa så att vi kan bidra med den begåvning vi har till den mänskliga gemenskapen, samhället och Kyrkan.

Det finns en minimiregel vad gäller nattvarden, och det är att varje katolik skall gå till nattvarden minst en gång om året.
En annan regel är att bikta sig regelbundet. Det kan betyda t.ex. till Jul, Påsk och någon annan stor helg. Det kan också betyda varje månad. Detta beror på var och en. Minimiregeln är minst en gång om året.
En annan regel är att hålla på vissa bönestunder varje dag. Det kan t.ex. vara morgon och kväll. Men det kan också vara oftare. Det finns många former av bön. Det finns muntliga böner och det finns mentala böner. Man brukar ibland tala om inre bön eller meditation.

Bibelläsning och läsning av annan andlig litteratur, t,.ex. helgonens skrifter är också att rekommendera.
En sista viktig regel som jag vill nämna är barmhärtighetsverken, alltså att göra gott mot dem som lider på olika sätt. Det kan t.ex. vara de lider av hunger, de fängslade, de sjuka eller de som lider själsligen på olika sätt.

Team fråga prästen!