Den Katolska och Ortodoxa kyrkans ursprung?

(2002-12-06)

Fråga


Kan inte du vara jättesnäll och berätta lite om Ortodoxa och Katolska Kyrkans ursprung. Jag skriver en uppsats till skolan. Det vore toppen och var vänlig att inte hänvisa mig till sider där jag kan läsa mera. Jag villgärna ha ett konkret förslag. Tack/ Kram Mia

Svar


Tyvärr går det inte att rycka historiska processer ur sitt sammanhang. Så jag måste i alla fall hänvisa dig till att läsa om bakgrunden. På www.fakta.org/kyrkor hittar du de nödvändiga förustättningar. Men för att du inte skall gå vilse i IT-djungeln, skriver jag en mycket kort skiss.

Så länge det romerska imperiet med kejsaren i Rom behärskade hela den då kända världen, fanns också endast en kristen kyrka. Den var förtryckt och tidvis blodigt förföljd. Man firade gudstjänst i underjordiska begravningsplatser(katakomber). Politiska intriger ledde till imperiets sönderfall i en östra del med Bysans som residens och den resterande västliga delen med Rom som centrum. I båda städerna fanns en kejsare och imperiets delning blev ett faktum. I samband med dessa förvecklingar drogs också kyrkans östliga och västliga del ifrån varandra. 1054 delades kyrkan definitivt.

Västkyrkan utvecklades i den västra delen av Europa och så småningom i det nyupptäckta Amerika. De österländska kyrkorna utvecklades som autokefala, dvs självstyrande, kyrkor i sina respektive länder. En samhörighetskänsla under patriarken av Konstantinopel har dock aldrig övergivits. Dessbättre behöll man i splittringen med Rom samma lära så att dagens ortodoxa kyrkor har samma tro som katolikerna, men står inte under påven som överherde.

Vill du veta mer och ha uppgifter direkt från ortodoxt håll kan du gå till Ortodoxa kyrkan www.svensk-ortodoxi.org

Team fråga prästen!