Skillnader finns mellan protestantism och katolicism vad gäller Frälsning, mottagande av frälsningen, är det genom tro eller genom tro och gärningar

(2010-08-16)

Fråga

Kan ni förklara Vilka skillnader finns mellan protestantism och katolicism vad gäller Frälsning, mottagande av frälsningen, är det genom tro eller genom tro och gärningar ?

Svar

 

Frälsningen är Guds oförtjänta och oförtjänbara gåva till människorna som endast kan tas emot i tacksam tro. Men denna tro får inte nöja sig med enbart ord, utan måste genomsyra alla våra handlingar. Läs Jak 2:14 f.

Team fråga prästen!