Skillnad mellan Katolik och Kristen?

2001-01-18


Fråga

Hej vad är skillnaden mellan en katolik och en kristen?

Stina


Svar

Det är ingen skillnad för katoliker är kristna.

De första kristna kallade sig för katoliker och de kallade sin kyrka för katolsk. Det gjorde man redan under det första århundradet och har gjort det ända sedan dess. Nuförtiden kallar sig protestanter för kristna och ibland säger de att katolikerna inte är det. De vill inte kalla sig för protestanter utan säger bara att de är kristna. Ibland kallar de sig föreevangeliskt kristna eftersom de bara vill hålla sig till Evangeliet och Bibeln och inte till Kyrkans traditioner. Om de menar att katolikerna inte är kristna så menar de då förmodligen att de själva är de enda riktiga kristna. Men det är märkligt eftersom de t.ex. saknar de flesta av sakramenten som fanns i urkyrkan ända från början och fortfarande finns i Katolska kyrkan. Många protestantiska samfund har bara dopets sakrament, medan det i Katolska och Ortodoxa kyrkan finns 7 sakrament. Katolska och Ortodoxa kyrkorna betraktar inte ens dessa protestantiska samfund som riktiga kyrkor pga. detta. Att vi inte betraktar alla kristna samfund som kyrkor i den bemärkelsen som vi menar med kyrka betyder inte att vi inte betraktar de andra samfunden som kristna. Vi menar att det är dopet som gör att man är kristen inte hur ens samfund är strukturerat.

Team fråga prästen!