Vem räknas som kristen?

2001-04-18


Fråga

Hej Fader Daniel!

Du skrev detta i ett av dina svar: "Katolska och Ortodoxa kyrkorna betraktar inte ens dessa protestantiska samfund som riktiga kyrkor pga. samfunds-skillnaderna .  Jag undrar därför om du verkligen menar att vi som är protestanter inte är kristna. Det skulle i sådana fall vara väldigt sorgligt. Det är väl inte kyrkotillhörigheten som anger om man är kristen eller inte, utan att man som Rom 10:9 säger: "Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst."

Leve ekumeniken!
Göran


Svar

Hej
Att vi inte betraktar alla kristna samfund som kyrkor i den bemärkelsen som vi menar med kyrka betyder inte att vi inte betraktar de andra samfunden som kristna. Vi menar att det är dopet som gör att man är kristen inte hur ens samfund är strukturerat.

Så skriver Deklarationen “Dominus Iesus” från Kongregationen för Trosläran:

"å andra sidan är de kyrkliga samfund som inte har bevarat ett giltigt vigt episkopat och ett till sitt väsen genuint eukaristiskt mysteriuminte kyrkor i egentlig mening, men de som har tagit emot dopet i dessa samfund är genom dopet införlivade i Kristi kropp och är i en viss, om än ofullkomlig, gemenskap med kyrkan.Dopet är ju i sig självt riktat mot den fulla utvecklingen av livet i Kristus, genom den fullständiga trosbekännelsen, eukaristin och den fulla gemenskapen i kyrkan."

I numren 16 och 17 i Dominus Iesus förklarar detta ytterligare. Se:
“Dominus Iesus"

Team fråga prästen!