En frågor om katolska och protestantiska kyrkan

(2002-12-11)

Fråga

Vad har sakrament, kyrkorum, syn på prästerskapet och kyrkans tron, för betydelse i den katolska och protestantiska kyrkan? och vad är det?(i de olika kyrkorna) är intresserad Kram Johanna!

Svar

Hej Johanna!
Du ställer väldigt omfattande frågor. Jag kan omöjligt besvarar dem utförligt. Någon överblick skall jag dock ge, men enbart angående den katolska kyrkan. Vill du veta om de protestantiska kyrkorna, måste du vända dig till dem - www.kyrkanshus.nu/feedback.htm och/eller http://home.swipnet.se/~w-13652/fraga.htm

Skillnaden mellan katolska och protestantiska kyrkan kommer idag tydligast fram i det faktum att Svenska kyrkan finns i Sverige, Finska kyrkan i Finland, men katolska kyrkan i hela välrlden. Den är "katolsk" som just betyder allomfattande.

Denna skillnad är dock inte den viktigaste. Av större vikt är synen på kyrkans väsen och uppgift. För oss katoliker är kyrkan Jesu Kristi, Guds sons, instiftelse till hela världens räddning. Han själv är grunden till kyrkan. Hon är alltså både gudomlig och mänsklig, eftersom hon finns här på jorden och består av människor. Kristus har också givit henne en ordning, där biskopar skall leda sina stift som apostlarnas efterträdare, och påven skall hålla samman hela världskyrkan som överhuvud och Petrus' efterträdare. I denna syn skiljer sig katoliker och protestanter.

Bredvid det som skiljer, skall man dock inte glömma, det som förenar. Vi katoliker har samma dop som grund för ett kristet liv. Alla döpta "i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn" (t.ex. Svenska kyrkan) är verkligen kristna, menar vi. Utöver dopet (1) räknar vi katoliker sex ytterligare sakrament = Guds nådekällor: Bekräftelsen/ konfirmationen (2), eukaristin/ mässan/ nattvarden/ kommunionen (3), försoningens sakrament/ bikten (4), äktenskap (5), prästvigningen (6) och de sjukas smörjelse (7). I katolska kyrkor brukar finnas ett "tabernakel" eller nattvardsskrin, där det välsignade brödet (Jesus själv under brödets gestalt enligt katolsk tro) förvaras. För att markera Guds närvaro brinner en röd "evighetslampa" intill.

Sedan ärkebiskop Söberblom (Svenska kyrkan) bemödar sig de flesta kristna kyrkorna att återvinna den enhet de en gång hade. Man studerar varandras uppfattningar, man ber tillsammans, men än så länge har man inte nått den fullständiga enheten. Olika trosuppfattningar kan man inte bara jämka ihop, de måste respekteras.

Saknar du några svar på dina frågor är välkommen åter.

Team fråga prästen!

Se även en annan fråga på FrågaPrästenVad är det för likheter och skillnader mellan det protestantiska och det katolska