Lucifer - morgonstjärnan


2001-09-16

Fråga:

Jag undrar bara vem som är mest ond av Morgonstjärnan eller Gud.
Om nu gud är så förlåtande som alla säger, så varför förvisade han då Lucifer från Himmelriket?

Och om gud nu är så god, Varför låter han sina skapelser döda varandra i hans namn? är det så att han tycker om att se oss lida för att vissa förnekar honom ? I så fall är han inte en allsmäktig gud som tycker att allt levande bör leva. Varför ser han inte till att vi slutar att kriga mot varandra? Kom inte och säg att det är våran egna fria vilja och inte han som kan sätta stopp för allt krig. Om han nu ska vara så allsmäktig som ni präster "Guds talesmän" säger att han är , så skulle han kunna skapa ett paradis på jorden.
I min mening så är Lucifer "Morgonstjärnan" & Gud lika onda/Goda.
Per

Svar:

Hej
Du skrev:

1. Jag undrar bara vem som är mest ond av Morgonstjärnan & Gud. Om nu gud är så förlåtande som alla säger, så varför förvisade han då Lucifer från Himmelriket.

För att förstå detta behöver man ta de olika texterna i Bibeln som talar om Lucifer och satan och se dem som en helhet. Han kallas med en mängd namn och olika symboler används för att beskriva honom t.ex. draken eller ormen. I Uppenbarelseboken finns det en mängd texter.

Man skulle kunna vända på det och fråga sig varför Lucifer valde att lämna himmelriket. Himmelriket står nämligen för gemenskapen med Gud. Lucifer ville inte ha den. Gud respekterade bara hans val eftersom det var han som hade skapat honom med fri vilja och Gud måste respektera sin egen skapelse.

I texten från Jesaja där det talas om morgonstjärnan står det att orsaken till att han föll från himlen var att han ville "stiga upp till himmelen, högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron, jag vill sätta mig på gudaförsamlingens berg längst uppe i norr. Jag vill stiga upp över molnens höjder, göra mig lik den Högste."
Och för att han "förvandlade jordkretsen till en öken och förstörde dess städer, den som aldrig frigav sina fångar, så att de fick återvända hem".

Morgonstjärnan där är den babyloniske kungen. Sedan har denna text används för att beskriva det som hände när en av de mäktigaste änglarna gjorde uppror mot Gud och drog med sig en stor mängd andra änglar.


I Hesekiels bok beskrivs Tyruskungens fall på liknande sätt. Där talas också om Edens lustgård som ju för tankarna till skapelseberättelsen i 1 Mos.
Också i denna text handlar det om att "vilja vara en gud". Dessa kungars högmod blir därmed en bild för ursynden som är högmod. Och ursynden begicks först av ängeln Lucifer.


I Uppenbarelseboken beskrivs han som " ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen" och det står att "han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom." Det framgår att det är samma väsen som också kallas Lucifer eftersom det talas om att "kastas ner från himlen".


Det finns andra texter i Uppenbarelseboken som talar om honom:


I 1 Joh står det att han har "syndat ända från början".


Efter att Lucifer - Morgonstjärnan förlorat sin plats i himlen är det Jesus Kristus som har får hans plats:


Du skrev:

2 .Och om gud nu är så god, Varför låter han sina skapelser döda varandra i hans namn.

Han ser den frihet som han gav oss som mer värd än någonting annat eftersom det är den som ger oss tillträde till den härlighet han har. Han vill nämligen dela med sig av sig lycka med oss.


Du skrev:

3. Varför låter han sina skapelser döda varandra i hans namn? är det så att han tycker om att se oss lida för att vissa förnekar honom ? I så fall är han inte en allsmäktig gud som tycker att allt levande bör leva.

Du vill inte att jag skall använda argumentet om vår frihet för att besvara frågan. Men det kan inte finnas någon annan förklaring.

Du läste kanske det jag skrev om varför Gud ger oss denna frihet:

"http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/satan2.htm Ondskan & teodicéproblemet "http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/satan2.htm
En förklaring som man skulle kunna komma fram till är att Gud är ond. Det verkar vara den förklaringen du ger. Fast den förklaringen håller inte om man definierar Gud som alltings ursprung, som jag visar i mina argument ovan.

En annan förklaring skulle kunna bli att det inte finns ondska eller godhet. Men då skulle livet bli meningslöst och ingenting, varken lycka eller kärlek eller vänskap skulle kunnas betraktas som bättre och godare än lidande, förtryck, hat eller död. En sådan förklaring skulle kunna bygga på idén att allt som existerar är materia.


Du skrev:

4 Varför ser han inte till att vi slutar att kriga mot varandra?

Det gör han inte för det skulle innebära att beröva oss vår frihet och det skulle göra att vi inte längre skulle vara människor och då skulle vi inte heller längre kunna få del av det han själv har. Vi skulle inte vara hans barn utan bara ting som försvinner efter ett tag.


Du skrev:

5 Om han nu ska vara så allsmäktig som ni präster "Guds talesmän" säger att han är , så skulle han kunna skapa ett paradis på jorden.

Han skulle naturligtvis kunna skapa detta paradis på jorden. Men det skulle innebära att han först skulle behöva utplåna den första skapelsen och göra om allt på nytt.

På sätt och vis är det det han kommer att göra när han gör alloting nytt och kastar den Lucifer-draken i den eviga elden: "Och djävulen som förförde dem kastades i samma sjö av eld och svavel som odjuret och den falske profeten, och de skall plågas dag och natt i evigheters evighet.


Du skrev:

6 I min mening så är Lucifer "Morgonstjärnan" & Gud lika onda/Goda.

För att besvara detta måste man först reda ut begreppen god / ond.

Om man tror att allt som existerar har sitt ursprung från någon annan, som vi kan kalla för Gud, det absoluta Varat eller vad du vill, och det är vi skapade varelser som definierar dessa begrepp, så måste vår definition bli ifrån vår utgångspunkt. Vår utgångspunkt är då vår egen existens. Det är den som vi uppfattar som god och det mest fundamentalt goda för oss eftersom allt annat som är gott för oss förutsätter vår existens för att kunna vara gott. Det som är ett hot mot vår existens blir då definitionen på det som är ont.

Om vår existens kommer från en annan högre mer perfekt existens – Gud - , då blir Gud definitionsmässigt också god. Fast hans godhet måste då vara ännu större eftersom den är orsaken till vår existens. Hans godhet måste då definieras som den ursprungliga godheten.

Om någon eller något vill gå emot denna Ur-godhet måste denna handling därför betraktas som ond.

Om en varelse, alltså en existens som inte är Ur-existensen, Ur-varat, vill ersätta Gud med sig själv, alltså bli Gud, som Bibeltexterna jag citerade säger att Lucifer ville, då är denna handling ond. Den är det för att en varelse som inte har den absoluta godheten vill sätta denna begränsade godhet i stället för Guds obegränsade godhet. En begränsad godhet ersätter den obegränsade godheten och all annan godhets ursprung och orsak. Alla handlingar som vill begränsa Guds godhet måste vi definiera som onda eftersom de då hotar vår egen och alltings existens.

Team fråga prästen!