Satans krigare?

(2002-09-25)

Fråga

Hej Fader !
Dessa namnen under säger det dig nåt ?...såg dessa på en satanistisk sida, som påstår att dessa e änglar som störtade med Lucifer....
Lucifer, Belial, Astaroth, Baal'berith, Leviathan, Beelzebub, Asmodeus, Baal
En bekant till mig blev lurad av Lucifer, Han uppträdde som ljusets ängel i min *Kompis* dröm och bad honom göra saker....men dessa saker var bara onda saker.......kan han uppträda som ljusets ängel..???
Kampen mellan änglarna, var gud med och stred mot lucifer eller ardet hans ärkeänglar GAbriel osv som gjorde detta........???
Må Gud Vaka över Oss !
/ Guds Krigare

Svar


De namn du listar upp förekommer i Bibeln och har olika betydelse:

Asmodeus / Asmodaios = den onde anden i Bibelns bok Tobit 3:8. Hans ursprung är oklar, men han är underkastad ärekeängeln Rafael.

Astaroth / Astharoth = en gammalkananeisk stad öster om Jordan. Namnet hänger samman med Astarte, den kananeiska fruktbarhetsgudinnan.

Baal = västsemitisk (fruktbarhets)gud, ofta med lokal anknytning/tillägg som bekämpades häftigt av profeterna i Gamla Testamentet. Barn offrades till Baal.

Be(e)lzebub = i Nya Testamentet (Matt 10:25 m.fl.) namnet på de onda andarnas furste = Satan.

Belial = "utan nytta, ondska, förfärv", ibland som egennamn för djävulen eller antikrist.

Leviathan = "flyktig, sig ringlande orm" av kananeisk/fenisisk ursprung. I Gamla Testament symbol för de av Gud skapade och behärskade urkrafterna.

Lucifer = i Bibeln ängel och "ljusbärare" som ställde sig mot Gud och störtades. De störtade änglarnas anförare.

"ängeln i ljusets gestalt" antyder satans/djävulens skicklighet att lura oss. Guds makt råder dock över allting och skyddar oss med sitt bistånd.

Som framgår av förklaringarna ovan - som ingalunda är uttömmande - använder satanister dessa namn urskillningslöst för att bygga sina fantasivärldar.

Team fråga prästen!