Katolsk syn på sjukvård och åldringsvård


Fråga

Hur tycker katoliker att samhällets gamla och sjuka ska tas omhand? Av familjen eller av den "kollektiva" vården?

Svar

Katoliker tycker nog ofta att det är fint att barnen tar hand om sina föräldrar i möjligaste mån. Men då det inte går är det ju bra att samhället gör det. Men man kan inte bara lämna över ansvaret och släppa det för egen del. Det är klart att man har ett ansvar ändå att besöka sina gamla föräldrar enligt 4 budet. (10 Guds bud)

Fråga

är omskärelse en katolsk tradition?

Svar

Vi har inte denna tradition.

Team fråga prästen!