Vilka uppfattningar har katolikerna om läkarrollen/sjukrollen och vårt svenska system för vård och omsorg?

(2010-05-26)

Fråga

Vilka uppfattningar har katolikerna om läkarrollen/sjukrollen och vårt svenska system för vård och omsorg?

Svar

 

Det kommer nästan dagligen tjocka utredningar i frågan. Jag kan omöjligt ta ställning till dem alla.

Principiellt skall dock sägas, att läkaryrket har samma attityd som på Hippocrates' tid "att hjälpa efter bästa förmåga". En total förändring har den moderna tiden sett - inte i Sverige - då läkarna ställer sig också i dödens tjänst med hjälp till personers avslutning av livet.

Sjukvården kan heller inte bedömas i ett svep. Syftar vi endast på vårt land, tycks den medicinskt-tekniskt vara av hög kvalitet.

Etiskt-mänskligt har den dock brister: låg respek för det ofödda mänskliga livet, svårigheter att tillgå den, m.m.

Team fråga prästen!