Vilken syn har katolikerna på sociala och kulturella företeelser, likheter och olikheter,
när det gäller hälsa, sjukdom, åldrande eller handikapp?

(2010-05-26)

Fråga

Vilken syn har katolikerna på sociala och kulturella företeelser, likheter och olikheter, när det gäller hälsa, sjukdom, åldrande eller handikapp?

Svar

 

De är 'normala företeelser' som drabbar katoliker som alla andra. Katoliker ser sjukdom inte som ett "straff", utan som en följd av den ursynd då mänskligheten förkastade Guds vänskap och får nu leva fjärran ifrån den.

Även åldrandet och döden har fått sin bitterhet av den. Den är uthärdlig genom Jesu Kristi, Guds människoblivne sons, befrielse och bistånd.

Team fråga prästen!