Vård i livets slutskede

(2002-12-27)

Fråga

Hejsan. Jag heter Karin och studerar vård och omsorg 25-60p. Jag har fått i uppgift att ta reda på hur romersk katolikerna ser på vård i livets slutskede och omhändertagande vid döden.
Vilka seder och rutiner som finns för detta. Skulle vara mycket glad att få upplysningar om detta.
MVH Karin.

Svar

Hej Karin!
Förutom de regler och attityder som är självklara för vårdpersonalen anser jag det viktigt att hela tiden vara medveten om att människan inte enbart har en kropp, utan också en själ att ta hand om; att vara lyhörd för patientens önskemål och att följa upp dem, t.ex. genom att kontakta motsvarande själasörjare. Detta är av särskild betydelse i vården av dementa och i terminalvården. Vidare hör till en god vård att ordna en värdig ram för patientens religiösa önskemål - för kristna: nattvarden, de sjukas smörjelse, m.m., för andra religioner: motsvarande.

Det finns åtskilligt mer heltäckande att läsa. Jag kan rekommendera Erwin Bischofberger: Människovärdet vid livets gränser - Etiska riktmärken för livsvetenskaperna och sjukvården, finns på
Katolska bokhandelnwww.katolskbokhandel.com

Något av samma författare finns på nätet:
Hälsa och sjukdom http://www.katoliknu.se/html/vard2.htm
Vård vid livets slut http://www.katoliknu.se/html/vard.htm

Team fråga prästen!