Kullturell omvårdnad på sjukhus eller vårdhem

(2005-11-18)

Fråga

Vi har ett grupparbete angåend en fråga om vad man bör tänka på, om man har en katolsk vårdtagare på sjukhus eller vårdhem? mvh/ Elisabet

Svar


Förutom de regler och attityder som är självklara för vårdpersonalen anser katolska kyrkan det viktigt att hela tiden vara medveten om att människan inte enbart har en kropp, utan också en själ att ta hand om; att vara lyhörd för patientens önskemål och att följa upp dem, t.ex. genom att kontakta motsvarande själasörjare. Detta är av särskild betydelse i vården av dementa och i terminalvården. Vidare hör till en god vård att ordna en värdig ram för patientens religiösa önskemål - för kristna: nattvarden, de sjukas smörjelse, m.m., för andra religioner: motsvarande.

Det finns åtskilligt mer att läsa. Jag kan rekommendera:
Erwin Bischofberger: Människovärdet vid livets gränser - Etiska riktmärken för livsvetenskaperna och sjukvården, på http://www.katoliknu.se/html/vard2.htm och www.katolskbokhandel.com

Team fråga prästen!