Jordens skapelse

2001-04-04


Fråga

Hej !

Min fråga är vad anser katolicismen om skapelse teorin ?

Hur lång tid tog det för gud att skapa världen ?

Tacksam för svar..


Svar

Hej

Vi menar att man utifrån Bibeln inte kan veta hur lång tid det tog. Det går inte att få den uppgiften från Bibelns skapelseberättelser eftersom de, enligt vår uppfattning, inte är historiska eller vetenskapliga skildringar utan måste förstås symboliskt. Författarna till dessa berättelser har förmodligen velat svara på frågor som rör människan i alla tider: frågorna om varifrån vi kommer, vart vi skall, varför vi lever, vad meningen är med lidande död, smärta och ondska. Sedan har han klätt dessa frågor i ett mytologiskt språk.

Att det står att Gud skapade allt på 6 dagar och vilade på den sjunde skall förmodligen förstås utifrån den symboliska innebörd siffror har i övriga böcker i Bibeln. Siffran 7 betyder helhet, fullkomlighet, medan 6 betyder det ofullbordade, det som saknar något (6 = 7-1). Den sjunde dagen är Guds dag, den heliga dagen. Människans dag, den sjätte måste alltid kompletteras med den sjunde. Bara i ljuset av den sjunde dagen får den sjätte sin fulla innebörd. Människans verk måste fullbordas av Guds verk. Våra begränsade handlingar behöver förankras i Guds eviga vishet och makt. Bara på det viset får de det värde som Gud menade när han skapade människan och gav henne uppdraget att bruka jorden och vårda den (1 Mos 1: 28). När människan uppfyller det uppdraget blir hon Guds medarbetare och förverkligar sin likhet med Gud. Därför måste människans verk avstanna den sjunde för att Guds verk skall ta vid. Människan skall inte arbeta på den sjunde dagen utan skall då ge hela sin tid, sin kraft och sitt väsen till Gud.

Team fråga prästen!
 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster