Frågor om skärselden

(2002-12-04)

Fråga


Jag är en kristen protestantisk tjej och jag har diskuterat skärselden med en katolsk klasskompis. Jag utgår från Bibeln i min tro och utifrån det som jag upplevt i min relation med Jesus. Jag har aldrig hört talas om skärselden eftersom jag är uppvuxen i en protestantisk frikyrka och blev ganska förvånad när min klasskompis berättade om den. Vi har diskuterat det ganska mycket och nu skulle jag gärna vilja höra hur du förklarar dessa bibelställen:
-rövaren på korset Luk 23:39-43 (rövaren hade knappast levt ett så rent liv så han kunde undgå skärselden men han skulle va med Jesus i paradiset)
-Matt 13, här talas bara om himmel och helvete, eller?
-1 Kor 6:9-11, vi har förklarats rättfärdiga i Jesus Kristi namn!
-Jes 28:16, Rom 8:1-17, Joh 5:24, vi är Kristi medarvingar eftersom vi genom tron blivit förhärligade med honom
Jag har läst stället i 2 Mack om skärselden men det är det enda stället jag sett som det står något som kan tolkas till tanken om en skärseld. Jag läser ur folkbibeln och jag vet att det kan vara olika översatt och tolkat men en sådan stor skillnad kan det ju inte vara på våra biblar som till större del består av samma böcker, speciellt inte i en sådan viktig och stor fråga som denna. Det måste ju finnas endast ett svar som är rätt. Vore tacksam om du kunde ge mig några bibelställen där det står om skärselden.
Med vänliga hälsningar
/Pernilla

Svar

Hej Pernilla!
Innan jag kan kommentera de angivna bibelställen, måste jag kort förklara vad vi katoliker menar med skärseld.

Bäst beskrivs skärselden som en luttring.
Redan GT antyder en viss nödvändig rening för själarna. I NT använder Paulus bilden av en räddning "som ur eld" (1 Kor 3:12-15). Kyrkans lära om skärselden är teologiska konsekvenser av det Herren klart och tydligt sagt: 1. Gud är allhelig. Inget oheligt kan komma inför hans ansikte. 2. Jesus, Guds son, har räddat alla människor och gjort dem delaktiga i Guds liv. Detta liv kan dödas genom medveten synd. Det kan också skadas genom halvmedveten synd. Skall Jesu räddande gärning gälla, måste människorna befrias från alla brister innan de kan se Guds ansikte. Detta sker i luttringen / skärselden.
Ordet skärseld är bibliskt bildtal där elden tillskrivs en renande kraft. "Skär-" kommer från "skära = rena". Skärselden är ingen ort, utan en process. Den har heller ingen tid, eftersom all tid uppför med döden.

Rövaren på korset kunde inte "vara med Jesus i paradiset" om han inte var renad. Men denna rening behöver ingen tid, utan Guds nåd. Jesus, Guds son, kan skänka den.

Matt 13 talar i olika liknelser om himmelriket, inte direkt om helvetet. "kasta dem i den brinnande ugnen" är orientaliskt bildtal och visar på en avslutande dom. Om man vill, kan man t.o.m. se en antydan till en "reningseld".

1 Kor 6:9 -11 Där hänvisar Paulus till att vi är rättfärdiggjorda genom Jesus Kristus, inte blott rättfärdigförklarade. Vi lever i och genom Jesus Kristus i Guds eviga liv, men vi skadar detta liv dagligen och måste renas också från dessa 'icke dödande' skador.

Vill du veta mer om dessa frågor, kan du läsa Herman Seiler: Döden och vad kommner sedan? Katolsk bokhandel www.katolskbokhandel.com

Team fråga prästen!
HEM UPP