Varför är man konvertit när man blir katolik från ex. Svenska Kyrkan?

(2010-10-21)

Fråga

Varför är man konvertit när man blir katolik från ex. Svenska Kyrkan? Det är ju ett starkt ord? Hade man varit buddist eller hindu hade jag förstått det?

Men varför så starkt ord? Det måste i sådana fall vara en så avgrundsstor skillnad mellan protestantismen och katolicismen?

Svar

 

Om katolsk och protestantisk tro skiljer sig "avgrundsdjupt" må vara osagt. Att de skiljer sig på väsentliga punkter står dock klart, trots många gemensamma drag och strävandet efter enheten. Därför är ordet "konvertit/konversion" knappast fel. Det säger vad det gäller, och klara skall vi dock vara i vårt tal.

Vänlig hälsning!

Team fråga prästen!