Är det någon skillnad mellan protestantisk och katolsk gudstjänst

(2013-02-18)

Fråga

Vad är det för skillnad på en protestantisk gudtjänst(med svenska kyrkan, luthersk inriktning) och en katolsk gudstjänst?.

Svar

Till det yttre skiljer sig gudstjänsten/ mässan inte särskilt. Svenska kyrkans liturgi härstammar ju från medeltiden då Sverige var ett katolskt land.

Frågan är dock om lutherska präster har Jesu, Guds sons, fullmakt att bröd och vin blir hans kropp och blod. Det kan endast Jesus göra. Han gav denna fullmakt åt apostlarna och deras efterföljare, biskoparna och prästerna. Är denna kedja obruten i reformationen? Frågan har undersökts utan entydigt resultat.

Team fråga prästen!
 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster