Helgon - Den heliga Simon Stock

Fråga

Via internet har jag funnit flera engelska sidor angående en St Simon som hade en uppenbarelse... han såg Jungfru Maria som gav honom en helig "brown scapular", brun "mantel"/"klädnad" (?). Jag blev lite intresserad och sökte efter några svenska sidor om ämnet, men fann inget.
Tydligen har en påve (Pius ngt...) bekräftat det.
Förekommer detta i Sverige? Har Katolska Kyrkan någn officiell syn? kan vissa präster anmäla en till någt "brun klädnads sällskap" där man bär detta, eler en medalj vilket skulle gå om det behövdes? Eftersom jag inget hört om detta innan blev jag lite fundersam.
Tacksam för info. av någt slag, samt om det finns någon "utbredning" eller förekomst i Sverige.
mvh kajvin

Svar


Eftersom katolska kyrkan finns i hela världen, förekommer helt legitimt många lokala seder och bruk.

Den heliga Simon Stock, var född i England, men dog i Bordaux 1265. Han levde först som eremit, och anslöt sig senare till Carmelitorden vars föreståndare han blev. Han sägs har haft en vision om ett skapular som är en del av ordensdräkten för vissa - gamla - ordnar, t.ex. benediktiner, karmeliter m.fl. Ursprungligen var det ett arbetsförkläde.

I symboliskt förminskad form bärs det också av tredje ordens medlemmar = de som följer respektive ordens liv till en viss grad. även andra kan bära det som ett uttryck för andlig gemenskap. På nyare tid kan skapularet också ersättas av medaljer. Båda skall välsignas innan de överlämnas. Detta klargör meningen med alla medaljer och välsignade föremål: de har ingen magisk verkan, men de betecknar kyrkans förbön och Jesu Kristi närvarande hjälp i alla livets situationer. Genom att bära dem in på kroppen, påminner de människan om Guds ständiga närvaro och manar henne att öppna sig för Guds hjälp.

För vidare information hänvisar jag till karmelitfäderna /systrarna i södra Sverige. Adresser finns på stiftets hemsida www.katolskakyrkan.se

Team fråga prästen!